Tag Archives: เลี้ยงเด็ก

รวมวิธีส่งเสริมพัฒนาการด้านความจำให้เบบี๋ด้วยการพูดคุย

ความจำ คือ ความสามารถของสมองในการนำเอาข้อมูลที่เคยถูกบันทึกไว้ในระยะเวลาหนึ่ง ดึงกลับมาใช้ในภายหลังได้ ซึ่งมีส่วนสำคัญให้เด็กนำประสบการณ์รวมถึงความรู้เดิมที่จำได้ มาต่อยอดสู่การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  ดังนั้น ส่งเสริมพัฒนาการด้านความจำตั้งแต่วัยทารก จึงถือเป็นเรื่องที่พ่อแม่ควรให้ความสำคัญอย่างมาก

โรคข้อสะโพกหลุดแต่กำเนิดยิ่งวินิจฉัยได้เร็วยิ่งง่ายต่อการรักษา

ขาไม่เท่ากัน ขยับได้น้อย หรือเมื่อถึงวัยเดินแล้วเด็กเดินกระเผก ตัวส่ายโยก เดินได้ช้า ก้นยื่นหลังแอ่นมาก นั่งขัดสมาธิไม่ได้ กาขาได้ไม่สุด หากเบบี๋มีอาการตามที่กล่าวมา อย่าปล่อยผ่าน เพราะนี่คืออาการของโรคข้อสะโพกหลุดแต่กำเนิด

ขั้นตอนการอาบน้ำ-สระผมทารกแรกเกิด ให้สะอาดและปลอดภัย

การอาบน้ำ-สระผมเป็นการรักษาสุขอนามัยที่ดีให้กับลูกน้อย แต่คุณพ่อคุณแม่ต้องรู้จักการอาบน่้ำสระผมอย่างถูกวิธีเพื่อความปลอดภัย

รวมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางสังคม-อารมณ์ สำหรับเด็กแรกเกิด-6 เดือน

สิ่งหนึ่งที่พ่อแม่และผู้ใหญ่หลายคนต้องการ คือ อยากให้เด็กน้อยที่ตนเลี้ยงดูเติบโตขึ้นเป็นคนที่มีอารมณ์มั่นคง รับมือกับความเครียดในชีวิตประจำวันได้ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบรื่นและมีความสุข แต่คำถามคือ จะทำอย่างไรที่จะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และสังคมที่ดีได้?

ผิวเบบี๋ต่างจากผู้ใหญ่ อยากให้ผิวสุขภาพดี ต้องดูแลให้ถูกวิธี

เรื่องที่พ่อแม่ต้องรู้คือการดูแลรักษาผิวของเด็กวัยทารกที่อาจจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษกว่าผิวของผู้ใหญ่

เคล็ดลับเลือกผู้บำบัดเพื่อกระตุ้นพัฒนาการเด็กให้ปลอดภัย

บางครั้งเด็กเล็กๆ อาจจะต้องใช้นักบำบัดในการช่วยกระตุ้นเรื่องพัฒนาการล่าช้า แต่ว่าจะเลือกนักกิจกรรมบำบัดอย่างไรดี

เคล็ดลับการให้ยาเบบี๋ พร้อมข้อควรระวังเมื่อใช้ยากับเด็ก

เมื่อลูกน้อยเจ็บป่วยหรือไม่สบายอาจต้องกินยาเพื่อรักษา นี่คือ เคล็ดลับการให้ยาเด็ก พร้อมข้อควรระวังเมื่อใช้ยากับเด็ก