ทารกกับพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว..เช็คซิลูกเราสมวัยไหม?

0

พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว จัดเป็นหนึ่งในพัฒนาการทางร่างกายที่สำคัญของทารก โดยพัฒนาการนี้ จะเกิดขึ้นเมื่ออวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวแต่ละส่วน ทำหน้าที่ได้ดีขึ้น เช่น กระดูกส่วนหลังและขาแข็งแรงขึ้น กล้ามเนื้อยืดและหดตัว ตารับภาพได้ชัด การทำงานของอวัยวะต่างๆ จะต้องทำงานประสานกันได้ดี

พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวของทารกเป็นไปตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

อายุ 1 เดือน : ทารกสามารถมองตามแสงยกศีรษะได้ถึงช่วงไหล่ เมื่อจับนอนคว่ำทารกจะยกศีรษะขึ้นได้ โดยใช้แขนค้ำยันแต่ยังไม่มั่นคงนัก ขณะที่อยู่ในท่านอนคว่ำ จึงพยายามเหยียดขาและแขน เพื่อพยุงตัวขึ้น เมื่อจับนอนหงายแขนและขาจะงอ มือจะกำแน่น

อายุ 2 เดือน : ยิ้มมองตามมากขึ้น สามารถบังคับให้ศีรษะตั้งตรงได้ ขณะนอนคว่ำใช้แขนรับน้ำหนักตัว และยกศีรษะจากพื้นได้มากขึ้น มือเริ่มคลายออกไม่กำแน่นตลอดเวลาเหมือนระยะเดือนแรก ขณะนอนหงายมือและขายังไม่เหยียดตรง

อายุ 3 เดือน : หันศีรษะไปมาได้ คว่ำเองได้ กล้ามเนื้อคอแข็งแรงขึ้น ขณะนอนหงาย ชอบเล่นกับนิ้วมือของตนเอง สามารถมองตามวัตถุที่มีเสียง และวัตถุที่เคลื่อนที่ได้ แต่ยังไม่สามารถจับได้

อายุ 4 เดือน : ยกศีรษะชันคอได้แล้ว เมื่อนอนคว่ำสามารถยกลำตัวโดยใช้ข้อศอกและแขนช่วงล่างยันพื้นได้ เรียนรู้การช่วยพยุงตัวเอง ขณะนอนราบจะนอนตั้งขาขึ้น

อายุ 5 เดือน : พลิกคว่ำหงายได้คล่องขึ้น เมื่อดึงขึ้นจากท่านอนหงายมาเป็นท่านั่ง ทารกจะชอบและแสดงอาการพอใจ สามารถเอื้อมหยิบสิ่งของเข้าปากตนเองได้ ถ้าจับให้ยืน จะกระโดดยืดตัวด้วยความดีใจ

อายุ 6 เดือน : คืบและชันตัวช่วงบนขึ้นได้ สามารถใช้มือทั้งสองข้างพยายามโหย่งตัวนั่งได้ระยะสั้นๆ และพยายามจะทำซ้ำแล้วซ้ำอีก ขณะนอนหงายชอบยกเท้าเล่น จับขวดนมได้เอง

อายุ 8 เดือน : สามารถนั่งเองได้สักครู่ตัวตรงขึ้น สามารถเปลี่ยนท่านอนเป็นท่านั่งได้ สามารถหยิบวัตถุได้ทั้ง 2 มือพร้อมกัน และปล่อยวัตถุจากมือหนึ่งเพื่อจะหยิบวัตถุอื่นได้

อายุ 9 เดือน : นั่งเองได้นาน พยายามยืน และใช้มือหยิบของชิ้นเล็กๆ ได้

อายุ 10 เดือน : ดึงตัวขึ้นยืน สามารถเกาะลูกกรงหรือราวบันได เพื่อก้าวเดิน สนใจหยิบ จับ วัตถุ ใส่ลงในภาชนะ ชอบปีนป่าย ชอบดึงผ้าปูโต๊ะ

อายุ 11 เดือน : ก้าวเท้าเมื่อมีคนจูง พยายามยืนเองโดยไม่ต้องเกาะสามารถเดินได้ถ้ามีผู้จูงมือ 2 ข้าง หยิบของใส่กล่องและหยิบออกจากกล่องได้

อายุ 12 เดือน : ยืนได้เอง และสามารถเดินได้ 2 –3 ก้าว ใช้มือหยิบวัตถุเล็กๆ ได้ดีขึ้น คลานขึ้นบันไดได้ ชอบปีนขึ้นเก้าอี้เตี้ยๆ

ในช่วงเวลาที่เด็กทารกมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว ควรให้เด็กอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มีโอกาสเคลื่อนไหวตามความต้องการ การเคลื่อนไหวเกิดขึ้นภายใต้อิทธิพลของวุฒิภาวะ เมื่อเด็กถึงวัยคืบ คลาน นั่งหรือเดิน เด็กสามารถเคลื่อนไหวร่างกายเหล่านี้ได้เองตามวุฒิภาวะ โดยไม่ต้องได้รบการฝึกฝน แต่สำหรับการเคลื่อนไหวบางชนิดจำเป็นต้องได้รับการฝึกฝน เช่น การว่ายน้ำ การตีปิงปอง การไหว้ เป็นต้น ความสามารถเหล่านี้ จัดว่าเป็นทักษะ ยิ่งถ้าได้ฝึกฝนมาก ก็จะเกิดทักษะในการทำกิจกรรมเหล่านี้มากขึ้น แต่ต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมและความต้องการจะฝึกฝนของเด็ก โดยไม่มีการบังคับ จะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถเหล่านี้ขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับเด็กในเวลาต่อมา

สำหรับการใช้มือ เป็นพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวอีกด้านหนึ่งที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน เพราะกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น จะมีการใช้มือเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเสมอ เช่น การเขียนหนังสือ การทำงานบ้าน และการหยิบจับสิ่งของต่างๆ เป็นต้น ทักษะการใช้นิ้วมือจะเกิดขึ้นหลังจากที่ควบคุมกล้ามเนื้อมือได้แล้ว

พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวมีความสำคัญมาก ผู้เลี้ยงดูเด็กจึงควรมีความรู้ ความเข้าใจพัฒนาการด้านนี้ของเบบี๋ เพื่อจะได้ให้การสนับสนุน และพัฒนาให้เป็นไปตามวัย และตามธรรมชาติมากที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *