11 ท่าจัดเต็ม เน้นกลางลำตัว+หน้าท้อง ไม่ใช้อุปกรณ์

0

สำหรับเพื่อนๆ ที่ต้องการหาโปรแกรมออกกำลังกาย เพิ่มความเคลื่อนไหว สดสวยเชื่อว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่ช่วยตอบโจทย์เพื่อนๆ ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นท่าออกกำลังช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้ส่วนกลางลำตัว แน่นอนว่าเราจะได้ประโยชน์ในส่วนของการลดหน้าท้องไปด้วย

แน่นอนว่าโปรแกรมนี้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เลย!

no-equipment-workout-for-abs-and-core

เป้าหมาย: ให้ทำกี่ครั้งก็ได้ในแต่ละท่า แต่จะต้องทำท่าละ 30 วินาที แล้วพัก 5 วินาทีต่อท่า (จึงเริ่มท่าใหม่) โดยให้เริ่มต้นทำตั้งแต่ 2-3 เซ็ทเป็นต้นไป

1.Knee in crunch

2.Glute bridge

3.Bicycle crunch

4.High Knee

5.Revesre Crunch

6.Mountain Climber

7.Windshied Wiper

8.Push Jacks

9.Pike up

10.X-up

11.Hollow body Hold

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *