INFOGRAPHIC: 5 ท่าออกกำลังแบบฟูลบอดี้ ช่วยลดไขมัน

0

ถ้าเพื่อนๆ เป็นคนหนึ่งที่ต้องการสร้างรูปร่างที่ดี สิ่งสำคัญนอกเหนือจากเรื่องของการคุมอาหารแล้ว การออกกำลังกายก็ถือว่าเป็นอีกส่วนที่ต้องหาเวลาทำให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าต้องเริ่มอย่างไร เราไม่ได้มีภาพในหัวว่าต้องการลดไขมันส่วนไหนเป็นพิเศษ ทางเลือกที่น่าสนใจคือ เลือกโปรแกรมออกกำลังกายที่จะสามารถลดไขมันได้ทุกส่วน หรือที่เรียกว่า FULL BODY FAT BURNING WORKOUT

ในบทความนี้เราสรุปสั้นๆ กันใน 1 ภาพ เพื่อให้เพื่อนๆ ได้นำไปใช้ได้อย่างรวดเร็วกับ 5 ท่า ฟูลบอดี้เวิร์กเอาท์ ช่วยลดไขมัน

full-body-workout-fat-burning-pr

เป้าหมาย: ทำท่าละ 45 วินาที โดยพักระหว่างท่า 15 วินาที แล้วจึงเริ่มต้นท่าใหม่ และเมื่อครบทุกท่า (1 เซ็ต) ให้พักระหว่างเซ็ต 1 นาที ก่อนจะเริ่มรอบใหม่

full-body-workout-fat-burning


วิธีฝึกแต่ละท่า

Jumping Jacks

Lunges

Butt Kicks

Squats

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *