สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยจัดงานกิจกรรม “สัปดาห์วันไตโลก” ประจำปี 2559

0

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข และเครือข่ายลดบริโภคเค็ม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ตระหนักถึงการบริโภครสเค็มของคนไทย โดยเฉพาะในเด็กที่พบว่าเป็นโรคไตเพิ่มมากขึ้นทุกปี ซึ่งการบริโภคเค็มนอกจากเป็นโรคไตแล้ว ยังสามารถทำให้เป็นโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูงและโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต

image001

จึงทำให้ในเดือนมีนาคมของทุกปี ได้มีการจัดกิจกรรมวันไตโลก เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการรณรงค์และให้เกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคต่าง ๆ และการป้องกันอย่างเหมาะสม โดยการจัดงานแถลงข่าวกิจกรรมวันไตโลก ในปีนี้ได้รับเกียรติจาก นพ. ชาตรี บานชื่น ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการจัดงานแถลงข่าว ร่วมด้วย ศ.นพ.สมชาย เอี่ยมอ่อง  นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย   ผศ.นพ.สุรศักดิ์  กันตชูเวสศิริ  ประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม  ผศ.นพ.พรชัย   กิ่งวัฒนกุล ประธานชมรมโรคไตเด็กแห่งประเทศไทย และแขกผู้มีเกียรติคนสำคัญ  คุณแวนดา สหวงษ์ (คุณโบว์) และ คุณพาขวัญ สหวงษ์ (น้องมะลิ)

ในโอกาสนี้ จึงใคร่ขอเชิญสื่อมวลชนทุกท่าน เข้าร่วมงานแถลงข่าว “วันไตโลก” (World Kidney Day) และการจัดงานสัปดาห์วันไตโลก ประจำปี 2559 ภายใต้คำขวัญ “โรคไตเป็นได้ตั้งแต่เด็ก รู้แต่เล็กป้องกันได้” ในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. – 12.30 น.  ณ ห้องสัมมนา 2 – 3 ชั้น P.3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย

<< คลิกที่ภาพเพื่อแผนที่ >>

แผนที่อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี Edit

ทางสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและผู้จัดงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมงานตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปเผยแพร่แก่สาธารณชนต่อไป

แหล่งที่มาข่าว : สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *