เรื่องน่ารู้คุณแม่ตั้งครรภ์กับโรคตาแดง

0

ในช่วงฤดูฝน การดูแลสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ไม่เพียงแต่เสี่ยงกับโรคระบบทางเดินหายใจ หรือ โรคทางผิวหนังเท่านั้น ดวงตาก็มีความเสี่ยงเช่นกัน โดยเฉพาะ “โรคตาแดง” ซึ่งระบาดได้บ่อยในช่วงนี้ ฉะนั้น คุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอีกหนึ่งชีวิตอยู่ในท้องก็ต้องใส่ใจดูแลตัวเองให้ห่างไกลจาก “โรคตาแดง”

โรคเยื่อบุตาอักเสบ หรือ โรคตาแดง (Hemorrhagic Conjunctivitis) เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ติดเชื้อ ภูมิแพ้ ถูกสารเคมี เป็นต้น ชนิดที่จะกล่าวถึงที่พบได้บ่อยและติดต่อกันได้ง่ายมาก คือ โรคเยื่อบุตาอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิดที่พบมากที่สุดคือ อดีโนไวรัส (Adenovirus) ส่วนรองลงมาคือ เฮอร์ปีสไวรัส (Herpes virus) เอนเทอโรไวรัส (Enterovirus) และ คอกแซกกี (Coxsackie) ติดต่อทางน้ำตา ผ่านทางการสัมผัสโดยตรงจากมือหรือของใช้ และไปสัมผัสตาของอีกคนหรือถูกน้ำสกปรก เข้าตา ไม่ติดต่อทางการมองหรือทางอากาศ หรือรับประทานอาหารร่วมกัน

อาการของโรคนี้ พบหลังจากที่มือหรือวัตถุที่มีเชื้อโรคมาสัมผัสตาโดยตรง ประมาณ 1-2 วัน จะเริ่มมีอาการเยื่อบุตา ที่คลุมภายในหนังตา และคลุมตาขาว เกิดการอักเสบ บวม เคืองตามาก น้ำตาไหล เจ็บตา มักจะมีขี้ตามากร่วมด้วย อาจเป็นเมือกใสหรือมีสีเหลืองอ่อน เนื่องจากติดเชื้อแบคทีเรียมาพร้อมกัน ส่วนใหญ่จะเป็นที่ตาข้างใดข้างหนึ่ง ยกเว้นจะติดเชื้อพร้อม ๆ กัน แต่อย่างไรก็ตามอีกข้างมักจะติดเชื้อด้วยเนื่องจากไม่ได้ระมัดระวัง การติดเชื้อมักมีอาการมากในช่วง 4 -7 วันแรกแต่จะหายได้เอง ในเวลาประมาณ 7-14 วัน ถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อน

อย่างไรก็ตาม หากคุณแม่ท้องเป็นโรคตาแดงที่เป็นในระหว่างตั้งครรภ์นั้นจะไม่ส่งผลถึงลูกน้อยไม่ว่าจะเป็นโรคตาแดงจากเชื้อไวรัส หรือแบคทีเรีย เพียงแต่เมื่อเป็นแล้วจะต้องใส่ใจดูแลในเรื่องความสะอาดมากขึ้น และไม่ควรซื้อยาหยอดตามาหยอดเอง ถึงแม้ยาหยดตาจะมีผลดูดซึมเข้าร่างกายน้อยมาก แต่เพื่อความปลอดภัยทั้งกับคุณแม่และเบบี๋ในท้อง เมื่อพบว่าเป็นโรคตาแดงควรไปปรึกษาแพทย์ และใช้ยาตามที่แพทย์สั่ง

วิธีรับมือเมื่อคุณแม่ท้องเป็นโรคตาแดง

1. รักษาความสะอาดให้มาก ๆ  หมั่นล้างมือให้สะอาดบ่อย ๆ  รวมถึงทำความสะอาดตาด้วยน้ำยาล้างตาหรือน้ำเปล่า

2. หากมีหนองตรงหัวตา สามารถใช้คอตตอนบัดปาดหนองทิ้งได้ เพื่อไม่ให้เชื้อหมักหมมจนทำให้เกิดอักเสบเพิ่มขึ้น

3. เมื่อนอนหลับนาน ๆ แล้วลืมตา ตาอาจปิดติดกัน ให้ทำความสะอาดโดยการค่อย ๆ เช็ดเบา ๆ ด้วยสำลีชุบน้ำสะอาด หรืออาจจะมียาล้างตาสำหรับล้างตาด้วยก็ได้

4. งดใส่คอนแทคเลนส์ในช่วงที่เป็น และเมื่อต้องออกไปเจอแสงมาก ๆ ให้สวมแว่นตากันแดด

วิธีการป้องกันโรคตาแดง ควรหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วย งดใช้ของร่วมกับผู้ป่วย เช่น ผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวป้องกันและหลีกเลี่ยงฝุ่นละออง หรือน้ำสกปรกเข้าตา รวมไปถึงหลีกเลี่ยงการว่ายน้ำในระยะการระบาดของโรคตาแดงหมั่นดูแลรักษาความสะอาด ล้างมือให้สะอาด เลี่ยงการเอามือไปสัมผัสดวงตาบ่อย ๆ ไม่อยู่ในพื้นที่แออัด เช่น รถสาธารณะ เป็นต้น หากจำเป็นควรสวมแว่นกันแดด กันฝุ่น กันลมช่วย และควรระวังไม่ให้แมลง หรือสิ่งแปลกปลอมเข้าตา

ทั้งนี้ หากมีอาการตาแดง ควรพักผ่อน ลาหยุดงานจนกว่าจะหายเพื่อลดการระบาดของโรค และสามารถใช้น้ำตาเทียมช่วย หากมีอาการระคายเคืองตามาก ควรพบจักษุแพทย์เพื่อรักษาต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *