หมั่นเฝ้าดูแลสุขภาพเด็กเล็ก ลดเสี่ยงป่วยในหน้าฝน

0

หน้าฝน เป็นช่วงที่เด็กเล็กและเด็กวัยเรียนเสี่ยงป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะโรคฮิตอย่างไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ตาแดง และอาหารเป็นพิษ รวมถึงโรคโควิด-19 เนื่องจากร่างกายยังไม่แข็งแรง พ่อ แม่ ผู้ปกครองจึงต้องคอยเฝ้าระวังสังเกตอาการของเด็กอย่างใกล้ชิด รวมถึงสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับเจ้าตัวซน

เด็กเป็นช่วงวัยที่ต้องดูแลใส่ใจในเรื่องของสุขภาพเป็นพิเศษ เพราะระบบภูมิต้านทานในร่างกายของเด็ก ๆ นั้นไม่เหมือนกับผู้ใหญ่ กล่าวคือ ค่อนข้างบอบบางและอ่อนแอ เพราะระบบภูมิต้านทานในร่างกายยังไม่สมบูรณ์แข็งแรง อาจนำมาซึ่งการติดเชื้อ และเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ได้ง่าย ดังนั้น ในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงหรือช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสต่าง ๆ พ่อแม่จึงต้องใส่ใจดูแลสุขภาพของลูกรักเป็นพิเศษ

วิธีการดูแลไม่ให้เด็กป่วยง่าย พ่อแม่ควรสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับเด็ก ดังนี้

1. สอนให้เด็กใช้หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี เช็ดน้ำมูก ปิดปากปิดจมูกเวลาไอ หรือจาม ล้างมือให้สะอาดเป็นประจำ ระมัดระวังการสัมผัสสิ่งๆ ต่างที่อาจนำเชื้อเข้าร่างกายได้ ระวังอย่าให้เปียกฝน หากเด็กๆ เปียกฝนให้รีบเช็ดตัวให้แห้ง ใส่เสื้อผ้าให้ร่างกายอบอุ่น สอนให้เด็กหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้กับผู้ป่วย

2. ดูแลให้เด็กรับประทานที่มีประโยชน์ ครบ 5 หมู่ และปรุงสุกร้อน เน้นผักและผลไม้ที่อุดมด้วยวิตามินซี เช่น ส้ม ฝรั่ง องุ่น สับปะรด เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างภูมิต้านทาน โดยอาหารที่ปรุงประกอบควรใส่ใจ ถึงความสะอาดตามหลักสุขาภิบาล เพื่อหลีกเลี่ยงอาหารเป็นพิษ หากพบว่าเด็กมีอาการท้องเสีย ปวดท้อง และอ่อนเพลียมาก ควรรีบพบแพทย์ทันที

3. ดูแลให้เด็กดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ เพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ร่างกาย

4. ดูแลให้เด็กนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ เมื่อมีฝนตกอากาศจะเย็น ให้ใส่เสื้อผ้าหนาๆ เพื่อให้ร่างกายอบอุ่น จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะป่วยลงได้

5. ดูแลให้เด็กได้เล่น เคลื่อนไหว ออกแรง และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หรืออาจจะเป็นการช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน เพื่อสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกาย

6. หลีกเลี่ยงการพาลูกไปอยู่ใกล้กับผู้ป่วย การพาลูกไปในที่แออัด มีกลุ่มคนจำนวนมาก เช่น ศูนย์การค้าต่าง ๆ

7. ดูแลทำความสะอาดบ้านให้สะอาดอยู่เสมอ ทำลายแหล่งน้ำขังหรือแหล่งเพาะพันธุ์ในบ้านโดยพยายามทำบ้านให้โปร่ง ไม่มีมุมอับทึบ และกำจัดแหล่งน้ำขังในบ้านตามจุดต่าง ๆ เช่น ขารองตู้กับข้าวเป็นต้น เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคที่มียุงเป็นพาหะ ซึ่งมักแพร่ระบาดได้ดีในช่วงฤดูฝน

ทั้งนี้ สิ่งที่พ่อแม่ต้องคุมเข้มเมื่อเด็กเล็กต้องเดินทางไปโรงเรียน คือการส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมที่ดี ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือหลังจากสัมผัสของเล่น หากพบเด็กมีอาการป่วย มีไข้สูง ไอ จาม หรือมีน้ำมูกไหล ต้องให้เด็กหยุดเรียนจนกว่า ร่างกายแข็งแรงปกติ และเมื่ออาการหายดีขึ้น จึงค่อยให้เด็กกลับไปเรียนที่โรงเรียนอีกครั้ง ในกรณีที่เจ้าตัวซนป่วย พ่อ แม่ และผู้ดูแลต้องหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือทุกครั้งเวลาดูแลเด็กป่วย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อ

นอกจากนี้ หากเจ้าตัวซนไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุข เช่น กินไม่ได้ ซึมลงมาก นอนไม่ได้ หอบเหนื่อย หรือ กระสับกระส่าย ควรพาไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและทำการรักษาต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *