ดูแลเจ้าตัวซนให้แข็งแรงทั้งกายใจในช่วงโควิด-19

0

โควิด-19 เป็นเชื้อไวรัสที่สามารถก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจ หลังติดเชื้ออาจไม่มีอาการ หรืออาจมีอาการตั้งแต่ไม่รุนแรงคือ คล้ายกับไข้หวัดธรรมดา หรืออาจก่อให้เกิดอาการรุนแรงเป็นปอดอักเสบและเสียชีวิตได้ โดยเด็กวัยซน หรือเด็กเล็กตํ่ากว่า 5 ปี ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงที่ต้องระวัง เนื่องจากหากติดเชื้ออาจมีอาการที่รุนแรง

การป้องกันตัวเองจากโควิด-19 ที่พ่อแม่ควรสอนเจ้าตัวซน มีดังนี้

1. สอนให้ล้างมือสม่ำเสมอด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 20 วินาที ทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ ไอ จาม หรือหลังจากสัมผัสจุดเสี่ยงที่มีผู้ใช้งานร่วมกัน เช่น ราวบันได กลอน หรือลูกบิดประตู เป็นต้น

2. สอนให้หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้าโดยเฉพาะบริเวณ ตา จมูก ปาก

3. สอนให้หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด เว้นระยะการใกล้ชิด 2 เมตร

4. สอนให้ใช้กากอนามัยอย่างถูกวิธี

ข้อควรรู้เกี่ยวกับสวมใส่หน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก

• หน้ากากจะต้องพอดีกับหน้า และสามารถครอบทั้งจมูกและปาก

• เด็กที่จะสวมใส่หน้ากากต้องมีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป และสามารถถอดหน้ากากเองได้

• ให้เด็กได้มีช่วงพักจากการสวมใส่หน้ากาก โดยรักษาระยะห่าง 2 เมตรจากบุคคลอื่น หากเป็นไปได้

• บุคคลอื่นที่อยู่ในห้องเดียวกันจะต้องสวมใส่หน้ากาก

• ไม่ต้องสวมใส่หน้ากากในขณะนอนหลับ

ดูแลเด็กอย่างไรในช่วงโควิด-19

-ให้เด็กมีกิจกรรมตามปกติควบคู่กับการพักผ่อนที่เพียงพอ โดยพ่อแม่ควรสังเกตและเปิดโอกาสให้เด็กได้ระบายความรู้สึก เช่น หงุดหงิด งอแง กลัว เศร้า ผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เช่น การเล่น การวาดภาพ เพื่อให้เด็กรู้สึกผ่อนคลาย

-ถ้าโรงเรียนปิด ต้องอยู่บ้าน อย่าปล่อยให้เด็กว่าง ควรหากิจกรรมให้ทำ เช่น อ่านหนังสือ เล่นเกมเสริมความรู้ต่าง ๆ ที่ได้คิดและขยับร่างกาย ควรมีกิจกรรมออกกำลังทุกวัน เพื่อช่วยลดความเครียดและช่วยปลดปล่อยพลังที่มีในตัวออกมา

-หาเวลาให้เด็ก ๆ ได้ออกไปวิ่งเล่น หรือขี่จักรยานข้างนอกบ้านบ้าง แต่ก็ควรเลี่ยงเครื่องเล่นเด็กในสวนสาธารณะ

-อย่าจำกัดเด็กไว้ในบ้านหรือในห้องปิดตลอดเวลา เด็กต้องการการออกแรงและออกกำลังกาย

-พูดคุยกับลูกเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 อย่าคิดว่าเด็ก ๆ ไม่รับรู้อะไรเกี่ยวกับการแพร่ระบาดครั้งนี้ สอนให้เด็กรู้ว่าจะป้องกันไวรัสโควิด-19 อย่างไรด้วยนิทาน หรือคลิป โดยอธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายเหมาะสมกับอายุเด็ก

-ทำให้การล้างมือและการรักษาสุขอนามัยเป็นเรื่องสนุก เช่น ร้องเพลงขณะล้างมือ อาจมีการเต้นประกอบด้วย ให้คะแนนลูกและชมเมื่อเขาล้างมือสม่ำเสมอ, คิดเกมแข่งกันว่าใครจะสัมผัสใบหน้าได้น้อยกว่ากัน ให้รางวัลคนสัมผัสน้อยที่สุด

-ให้เจ้าตัวซนฝึกการป้องกันตัวเอง เพราะต้องมีบางเวลาที่เขาต้องดูแลตัวเอง เช่น การเข้าห้องน้ำ หรือของเล่นของเขาเอง

สำหรับกิจกรรมที่สามารถทำได้กับเด็กน้อยวัยซน เช่น อ่านหนังสือหรือดูรูป, ไปเดินเล่นข้างนอกหรือรอบบ้าน, เปิดเพลงเต้นหรือร้องเพลงด้วยกัน, ทำงานบ้านด้วยกัน โดยทำให้เป็นเกมสนุก, ช่วยลูกทำการบ้าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *