สงกรานต์ต้องรอดและปลอดภัย! Clean Up ตัวเอง 1 สัปดาห์ก่อนกลับบ้านเกิด

0

ใกล้เทศกาลสงกรานต์เข้าทุกที หลายคนคงมีอาการตื่นเต้นเพราะอยากกลับไปหาพ่อแม่ญาติพี่น้องเต็มที โดยเฉพาะผู้ที่ต้องจากบ้านที่ต่างจังหวัดเข้ามาทำงานในกรุงเทพฯ รวมถึงผู้ที่ย้ายถิ่นฐานมาสร้างครอบครัวใหม่ที่เมืองหลวง เพื่อความปลอดภัยจากโควิดอย่าลืม Clean Up ตัวเอง 1 สัปดาห์ก่อนเดินทางกลับบ้าน

แม้ประเทศไทยจะมีการฉีดวัคซีนโควิด 19 ไปแล้วกว่า 130 ล้านเข็ม แต่ยังมีกลุ่มผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือยังไม่ได้ฉีดเข็มกระตุ้นตามกำหนด ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อและอาการหนักถึงขั้นเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมีลูกหลานเดินทางกลับภูมิลำเนาจำนวนมาก ทั้งนี้ ผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัว โดยเฉพาะผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป มีอัตราเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 สูงถึง 7.5% แต่หากได้รับการฉีดวัคซีนจะช่วยลดการป่วยหนักหากติดเชื้อ และลดอัตราการเสียชีวิตได้ถึง 41 เท่า

เพื่อให้ทุกคนมีเกราะป้องกันจากโรคโควิด 19 สำหรับลูกหลานที่จะเดินทางกลับบ้านช่วงสงกรานต์ ขอให้ Self Clean Up ตัวเองให้ปลอดจากเชื้อโควิด 19 ในช่วง 1 สัปดาห์ก่อนเดินทาง โดยหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่างๆ เช่น การรวมกลุ่มกินเลี้ยงสังสรรค์ พบปะผู้คนจำนวนมาก การเข้าไปยังสถานที่แออัดต่าง ๆ และตรวจ ATK คัดกรองตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงนำเชื้อกลับไปแพร่ให้ผู้สูงอายุที่บ้าน

หนึ่งในกิจกรรมที่หลายครอบครัวทำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ คือ การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์รวมญาติสนิทมิตรสหายหรือรับประทานอาหารร่วมกัน กรณีจัดงานในที่พักอาศัยหรือครอบครัว ควรสังเกตตนเองและคัดกรองอาการผู้เข้าร่วมงาน

หากมีไข้หรือวัดอุณหภูมิกายได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อยหรือหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่งและอาจท้องเสียร่วมด้วย ให้ไปพบแพทย์ทันที

ข้อแนะนำในการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์รวมญาติในช่วงสงกรานต์ มีดังนี้

1. หลีกเลี่ยงการจัดงานในที่แคบ ควรจัดงานในสถานที่เปิดโล่ง มีการระบายอากาศดีหรือในพื้นที่ห้องปรับอากาศ และมีการระบายอากาศที่เหมาะสม มีมาตรการลดความแออัด หลีกเลี่ยงการสัมผัสและเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร กำหนดจำนวนผู้ร่วมโต๊ะอาหาร (ต่อโต๊ะ) จัดโต๊ะให้มีระยะห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร

2. ควรระมัดระวังในการให้กลุ่มเสี่ยงเข้าร่วมงานเช่น ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้มีโรคประจำตัว เป็นต้น

3. ทำความสะอาดโต๊ะอาหาร สถานที่ปรุงประกอบอาหาร หรือจุดสัมผัสร่วม โดยใช้น้ำยาทำความสะอาดหรืออาจใช้น้ำยาฆ่าเชื้อร่วมด้วย แยกภาชนะอุปกรณ์สำหรับดื่ม กิน เป็นรายบุคคล และใช้อุปกรณ์ ช้อนกลางในการหยิบ จับ ตักอาหาร

4. ผู้ร่วมงานทุกคนควรสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาถอดหน้ากากน้อยที่สุด เช่น เฉพาะกินอาหารหรือเครื่องดื่มแล้วใส่หน้ากากอนามัยกลับโดยเร็ว รวมถึงลดการพูดคุยระหว่างตักและกินอาหารงดกิจกรรมหรือลดการเปิดเพลงเสียงดังที่ทำให้ต้องพูดเสียงดังตะโกนหรือร้องเพลง

5. กินอาหารที่ปรุงสุก สดใหม่ หลีกเลี่ยงการกินอาหารดิบหรือกึ่งสุกกึ่งดิบ งดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

แม้โควิดจะทำให้ชีวิตเรายุ่งยากขึ้น การรวมญาติอาจไม่ได้มีบรรยากาศที่คึกคักเฮฮาเหมือนก่อน แต่เพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก ควรตัวเองและคนในครอบครัวอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันโรคโควิด-19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *