ชวนลูกทำความสะอาดบ้าน ช่วยกระชับรัก-เสริมทักษะให้เด็ก

0

ช่วงปิดเทอมที่เด็กว่างเว้นจากการเรียนออนไลน์เป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวจะได้ใช้เวลาใกล้ชิดกันอย่างเต็มที่ พ่อแม่จึงควรหากิจกรรมทำร่วมกันในครอบครัว แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาจยังเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้หากออกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน ฉะนั้น ตัวเลือกที่เราอยากแนะนำ คือ การชวนลูกทำความสะอาดบ้าน

การทำความสะอาดบ้าน เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์อย่างคาดไม่ถึง ไม่ว่าจะช่วยให้บ้านเป็นระเบียบ สะอาด รวมถึงช่วยลดฝุ่น ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งสามารถทำร่วมกับพ่อแม่ได้ด้วยการทำกิจกรรมร่วมกันนี้ยังช่วยกระชับความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวให้แนบแน่นยิ่งขึ้นอีกด้วย

หลัก 3ส 1ล โดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีดังนี้

1. ส : สะสาง คัดแยกสิ่งของที่ไม่จำเป็นหรือไม่ใช้แล้วออกไปเพราะจะเป็นแหล่งสะสมฝุ่น เช่น อุปกรณ์ที่ชำรุดใช้งานไม่ได้ หนังสือพิมพ์เก่า นิตยสาร วารสาร เป็นต้น โดยเฉพาะห้องที่อยู่เป็นประจำควรมีเฟอร์นิเจอร์และสิ่งของให้น้อยชิ้นที่สุด เพื่อจะได้ทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึง                    

2. ส : สะอาด ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน พื้นและตามซอกมุมต่าง ๆ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น รวมทั้งล้างอุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น พัดลม เครื่องปรับอากาศและแผ่นกรองอากาศ มุ้งลวด ให้สะอาด สำหรับเครื่องนอน ควรซักทำความสะอาดผ้าปูที่นอน ปลอกหมอนเป็นประจำ รวมทั้งควรซักทำความสะอาดผ้าม่านด้วย   3. ส : สร้าง ควรสร้างสุขนิสัยในการดูแลและทำความสะอาดบ้านอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงที่มีฝุ่นละอองสูง อาจจะต้องเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดบ้านมากขึ้น รวมทั้งสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยการปลูกต้นไม้เพื่อช่วยดักฝุ่น

4. ล คือ เลี่ยง ให้เลี่ยงทำกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นเพิ่ม เช่น การเผาใบไม้ การจุดธูป-เทียน การปิ้งย่างโดยใช้เตาถ่าน

นอกจากนี้ พ่อแม่ ควรหากิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะต่าง ๆ และส่งเสริมสุขภาพของลูก เพื่อไม่ให้ลูกเอาเวลาว่างไปกับการดูโทรทัศน์ การใช้โทรศัพท์มือถือ และการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน โดยทำกิจกรรมร่วมกัน ดังนี้

1. การวาดรูป พ่อแม่เตรียมสีน้ำ สีเทียน สีไม้ พู่กัน กระดาษ และอื่นๆ ที่จะให้ลูกสร้างงานศิลปะด้วยตัวเอง เช่น วาดรูปธรรมชาติรอบบ้านที่เห็น ออกไปวาดรูปในสวนหมู่บ้าน วาดรูปครอบครัว เป็นต้น

2. ผู้ช่วยทำอาหาร โดยให้ลูกช่วยคิดเมนูอาหารที่อยากกิน แล้วพ่อแม่ก็ชวนลูกมาทำอาหารด้วยการช่วยล้างผัก เด็ดผัก เจียวไข่ ช่วยหยิบอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการทำอาหาร

3. การมีกิจกรรมทางกาย พ่อแม่ชวนลูกไปออกกำลังกายอย่างน้อย วันละ 60 นาที เช่น เดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน กระโดดยาง เป็นต้น

ทั้งนี้ ขณะทำความสะอาดควรสวมถุงมือ หน้ากากปิดจมูกและปากทุกครั้ง เพื่อช่วยลดการสูดฝุ่นละอองและป้องกันการสัมผัสสารก่อภูมิแพ้และโรคผิวหนังได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *