โพลชี้เด็กล้างมือลดลง ไม่อยากให้ลูกเสี่ยงโรคต้องกระตุ้นให้ล้างมือ

0

การล้างมือให้สะอาดบ่อย ๆ ถือเป็นหนึ่งในวิธีสำคัญที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงในการเกิดโรคโควิด-19 รวมถึงโรคอื่น ๆ เช่น โรคหวัด โรคตาแดง อหิวาตกโรค อย่างไรก็ตาม ด้วยหลายเหตุผลอาจทำให้เด็ก ๆ มีพฤติกรรมล้างมือลดลง จึงเป็นหน้าที่ของพ่อ แม่ ผู้ปกครองที่ต้องคอยกระตุ้นให้ลูกหมั่นล้างมือ รวมถึงทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง

การล้างมือให้สะอาดถือเป็นสุขอนามัยขั้นพื้นฐานที่ช่วยป้องกันโรคติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะในชีวิตประจำวันเราใช้มือหยิบ จับ สัมผัส วางบนสิ่งของต่าง ๆ รวมถึงใช้มือในการทำอะไรมากมายไปหมด การล้างมือเป็นการชำระล้างเชื้อโรคหลายชนิดที่มืออาจไปสัมผัสโดยไม่รู้ตัว จึงสามารถป้องกันโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจ เช่น หวัด ไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น โรคติดต่อระบบทางเดินอาหาร เช่น ท้องเสีย ท้องร่วง รวมถึงโรคติดต่อจากการสัมผัสโดยตรงอย่าง ตาแดง เชื้อรา ฯลฯ ไปจนถึงโรคติดต่อร้ายแรง เช่น ไวรัสโควิด-19 เพราะโควิด-19 ถูกห่อหุ้มไว้ด้วยไขมัน จึงสามารถกำจัดได้ด้วยน้ำสบู่ที่สามารถชะล้างไขมันได้

จากข้อมูลการสำรวจอนามัยโพลพบว่า ของกลุ่มเด็กวัยเรียนอายุต่ำกว่า 15 ปี มีแนวโน้มพฤติกรรมการป้องกันโรคเพิ่มขึ้น  ทั้งการสวมหน้ากากที่เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายนที่พบสวมหน้ากากร้อยละ 92.4 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 96.1  ในเดือนพฤษภาคม ส่วนการเว้นระยะห่างก็ทำได้ดีจากเดิมร้อยละ 70 เพิ่มเป็นร้อยละ 77.3 ส่วนพฤติกรรม ล้างมือกลับพบลดลงจากร้อยละ 84 เหลือร้อยละ 82

ทั้งนี้ ในช่วงที่มีการระบาดของโรคต่าง ๆ และช่วงหน้าฝน พ่อแม่ ผู้ปกครอง ควรหมั่นกระตุ้นเด็กล้างมือบ่อย ๆ ดังนี้

1. หมั่นสอนและเน้นย้ำถือความสำคัญของการล้างมือกับลูก รวมถึงทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง ทั้งนี้ ผู้ใหญ่ทุกคนในบ้านควรเป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็ก ด้วยการหมั่นล้างมือให้เป็นนิสัย

2. หมั่นสอนและเน้นย้ำว่าลูกต้องล้างมือก่อนทำกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กินอาหาร, ปรุงอาหาร, ใส่หน้ากากอนามัย, จับใบหน้าตัวเอง, ดูแลคนอื่น, ก่อนเข้าบ้าน

3. หมั่นสอนและเน้นย้ำว่าลูกต้องล้างมือหลังทำกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ไอ จาม สั่งน้ำมูก, เข้าห้องน้ำ, ทำความสะอาด, ลงรถโดยสาร, หยิบจับของนอกบ้าน, จับเงิน, จับของใช้สาธารณะ หรือสิ่งของที่มีการสัมผัสร่วมกันกับผู้อื่น เช่น ของเล่น เครื่องเล่น ราวบันได ลูกบิดประตู โต๊ะ เป็นต้น

4. ให้ลูกพกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือที่มีความเข้มข้น 70% ขึ้นไป ติดตัวไว้เสมอ สำหรับใช้ในกรณีที่ไม่สะดวกล้างมือด้วยสบู่ สามารถใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือแทนได้ เพราะหาซื้อได้ง่าย อีกทั้งพกติดตัวได้ตลอดเวลา อาจเลือกเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือที่มีแพ็คเกจเป็นการ์ตูนตัวโปรดของลูก มีบรรจุภัณฑ์ดีไซน์น่ารักโดนใจลูก หรือมีกลิ่นหอมถูกใจลูก เพื่อช่วยสร้างแรงกระตุ้นให้ลูกอยากล้างมือมากขึ้น

5. อย่าลืมให้รางวัลหรือคำชมเชย เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ลูกอยากล้างมือบ่อย ๆ

ย้ำกันอีกครั้งว่า การล้างมือให้สะอาดสำคัญอย่างมาก เพราะการทำความสะอาดมืออย่างถูกวิธีจะช่วยป้องกันโรคต่าง ๆ ได้ อาทิ โรคโควิด-19 โรคปอดบวม โรคหวัด อาหารเป็นพิษ และพยาธิ เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *