เตรียมบ้านอย่างไรดี? เมื่อมีสมาชิกต้องกักตัว

0

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องมีการแยกกักตัวระหว่างการรอเตียงเข้ากักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดให้ เพื่อควบคุมป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจาย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และนี่คือคำแนะนำสำหรับครอบครัวเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีมีผู้ต้องแยกกักตัวอยู่ที่บ้าน

ข้อแนะนำสำหรับการแยกกักตัวที่บ้าน หรือที่พักอาศัยประเภทคอนโดนิเนียม (Home Isolation)

1. แยกส่วนหรือพื้นที่เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 – 2 เมตร

2. หากมีพื้นที่จำกัดให้จัดทำฉากกั้นระหว่าง ผู้ต้องถูกแยกกักตัวและคนอื่น ๆ ในครอบครัว

3. จัดห้องพักให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้ดี มีแสงแดดเข้าถึง

4. แยกของใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ จานชาม เป็นต้น

5. การทำความสะอาดเสื้อผ้า ใช้ผงซักฟอกตามปกติ หากมีเครื่องซักผ้าให้ซักด้วยผงซักฟอกหรือน้ำยาซักผ้า ในน้ำอุณหภูมิ 60 – 90 องศาเซลเซียส อย่างน้อย 25 นาที และผึ่งแดดให้แห้ง

6. การใช้ห้องน้ำ ห้องส้วมกรณีที่ไม่สามารถแยกห้องได้ ให้ผู้อื่นใช้ห้องน้ำก่อน ส่วนผู้แยกกักตัวให้ใช้เป็นคนสุดท้าย พร้อมทำความสะอาดให้เรียบร้อย ด้วยผ้าชุบน้ำยาฟอกขาวความเข้มข้น 0.1%หรือแอลกอฮอล์ 70% หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5%

7. เตรียมถังขยะส่วนตัว ที่มีฝาปิดมิดชิด และของใช้ส่วนตัวโดยเฉพาะ ทั้งในบริเวณที่นอนและห้องน้ำ

8. ถ้ามีห้องนอนห้องเดียว แต่ต้องนอนร่วมกับคนในบ้าน ต้องเปิดประตูหน้าต่างให้โล่งโปร่งที่สุด หรือใช้ฉากผ้าม่านกั้นระหว่างกัน พยายามอยู่ห่างจากคนในครอบครัวให้มากที่สุด และวัดไข้ทุกวัน หากมีอาการไข้สูงมากกว่า 39 องศาเซลเซียส หายใจหอบเหนื่อย วัดค่าออกซิเจนปลายนิ้วได้ น้อยกว่า 94 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งค่าปกติอยู่ที่ 96 – 100% ให้รีบโทรติดต่อโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลใกล้บ้านทันที

สำหรับการปฏิบัติตัวของผู้ที่พักอาศัยและผู้ดูแลที่อยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อ ต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำอย่างถูกวิธี แยกของใช้ส่วนตัว แยกกันกินอาหาร ไม่ดื่มน้ำร่วมกัน ล้างภาชนะด้วยน้ำยาล้างจาน นำไปผึ่งแดดให้แห้ง เตรียมจัดของใช้สำหรับผู้แยกกักตัวกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว เสื้อผ้า อุปกรณ์กินอาหาร อุปกรณ์ทำความสะอาด

หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้แยกกัก โดยเฉพาะในห้องที่ใช้เครื่องปรับอากาศ แยกตะกร้าและแยกซัก สามารถใช้เครื่องซักผ้าซักรวมกันได้ โดยให้ซักผ้าของผู้ที่พักอาศัยและผู้ดูแลที่อยู่ร่วมกันก่อน ส่วนผู้แยกกักตัวให้ซักเป็นคนสุดท้าย ภายหลังการซักแล้วให้ฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาฟอกขาว หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ ปั่นหลังซักเสร็จ เพื่อทำความสะอาดถังเครื่องซักผ้าซักอีกครั้ง

ควรทำสะอาดบ้านทุกวันด้วยน้ำยาถูพื้นหรือน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับเช็ดพื้นผิว และน้ำยาอเนกประสงค์ บริเวณจุดสัมผัสต่าง ๆ ขยะจากผู้ป่วยทุกชิ้นถือเป็นขยะติดเชื้อ ควรกำจัดโดยรวบรวมขยะทั้งหมดใส่ในถุง 2 ชั้น ราดด้วยสารฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ 70% สารฟอกขาว เพื่อทำลายเชื้อ ปิดปากถุงให้สนิท และฉีดสารฆ่าเชื้อบริเวณปากถุงก่อนทิ้งที่ถังขยะติดเชื้อ

สำหรับการกินอาหารต้องเน้น กินอาหารปรุงสุกใหม่ ๆ กินอาหารที่มีประโยชน์ ดื่มน้ำสะอาด 6-8 แก้วต่อวัน พักผ่อนให้เพียงพอ หากิจกรรมผ่อนคลายเพื่อลดภาวะเครียด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *