คำแนะนำในการเลือกซื้อนมสำหรับทารกน้อย

0

นมแม่ ถือเป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารก โดยอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ ต่อการเจริญเติบโตตามวัย รวมทั้งมีสารช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน มีแบคทีเรียที่ดีต่อระบบทางเดินอาหาร แต่หากคุณแม่อยู่ในสภาวะที่ไม่อาจให้นมหรือนมแม่มีไม่เพียงพอ ทำให้ต้องซื้อนมให้เบบี๋ดื่ม คำถามคือ ต้องเลือกซื้ออย่างไร?

ผลิตภัณฑ์สำหรับทารกและเด็กเล็ก คือ นมหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่ใช้เป็นอาหารที่มีส่วนประกอบของสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะใช้เลี้ยงทารกและเด็กเล็ก สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท

1. นมดัดแปลงสำหรับทารกหรืออาหารทารก เป็นผลิตภัณฑ์ที่มุ่งหมายใช้เลี้ยงทารกตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 12 เดือน มีสารโปรตีน ไม่น้อยกว่า 1.8 กรัมของเคซีน สารคาร์โบไฮเดรตต้องเป็นน้ำตาลแลคโตส และสารไขมันไม่น้อยกว่า 3.3 กรัม และไม่เกิน 6.0 กรัม ในจำนวนที่ให้พลังงาน 100 กิโลแคลอรี่

2. นมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็กหรืออาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก เป็นผลิตภัณฑ์ที่มุ่งหมายใช้เลี้ยงทารกที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือนถึง 12 เดือน หรือเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีถึง 3 ปี มีสารโปรตีน ไม่น้อยกว่า 3.0 กรัมของเคซีน และสารไขมันไม่น้อยกว่า 3.0 กรัม และไม่เกิน 6.0 กรัม ในจำนวนที่ให้พลังงาน 100 กิโลแคลอรี่

ทั้งนี้ หากเด็กอายุเกิน 1 ปีขึ้นไป สามารถกินนมกล่อง UHT หรือพาสเจอร์ไรซ์ได้ เนื่องจากเด็กจะได้รับอาหารตามวัยซึ่งครบ 5 หมู่อยู่แล้ว จึงไม่มีจำเป็นต้องใช้นมที่เติมสารอาหารตามข้างต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะโภชนาการของเด็กแต่ละคน

หลักการเลือกซื้อนมสำหรับทารก

1. ควรอ่านฉลากอาหารและข้อมูลทางโภชนาการก่อนเลือกซื้อ สำหรับสารอาหารที่กฎหมายบังคับให้ต้องแสดงค่าพลังงานและปริมาณสารอาหาร ได้แก่ ปริมาณพลังงานและสารอาหารที่ให้พลังงานวิตามินและแร่ธาตุต่าง ๆ การอ่านฉลากอาหารและข้อมูลโภชนาการจะช่วยให้คุณแม่สามารถเลือกซื้อนมให้ลูกน้อยได้เหมาะสมกับความต้องการหรือภาวะทางโภชนาการ

2. เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีเลขสารบบอาหาร และเลือกซื้อให้เหมาะสมกับอายุของทารก ผลิตภัณฑ์ส่วนมากจะระบุอายุของทารกไว้ที่ฉลากอาหาร

3. เลือกผลิตภัณฑ์ที่บรรจุภัณฑ์เรียบร้อยและยังไม่หมดอายุ

4. รายละเอียดที่ต้องแสดงบนฉลากอาหาร ได้แก่ ชื่ออาหาร เลขสารบบอาหาร ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า ส่วนประกอบสำคัญ ข้อมูลโภชนาการ คำแนะนำการใช้และการเก็บรักษา วันเดือนและปีที่ผลิตและหมดอายุ ปริมาณอาหาร วิธีเตรียม ข้อความสิ่งสำคัญที่ควรทราบ

แม้นมแม่จะดีที่สุดสำหรับทารก แต่หากคุณแม่มีปัญหาในการให้นมแม่ ก็สามารถทดแทนด้วยนมที่วางขายตามท้องตลาดได้ สิ่งสำคัญคือคุณแม่ควรศึกษาประเภทของนมและเลือกนมที่ดีและเหมาะสมสำหรับลูกน้อยเพื่อทดแทนนมแม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *