ทารกวัย 6-12 เดือน กินอย่างไรให้เติบโตสูงดีสมส่วน

0

เด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป จำเป็นต้องได้รับสารอาหารเพิ่มขึ้นตามวัย นมแม่อย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของเด็ก จึงต้องให้กินอาหารอื่นด้วย เพื่อให้ได้รับพลังงานและสารอาหารเพิ่มขึ้นสำหรับการเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ คำถาม คือ ควรดูแลการกินของเบบี๋วัย 6-12 เดือนอย่างไรให้เติบโตสูงดีสมส่วน

ทารกในช่วงอายุ 6 – 12 เดือนนี้ เด็กจะมีความพร้อมในการย่อยอาหารและดูดซึมอาหาร เพื่อเสริมสร้างสมอง กระดูก กล้ามเนื้อ และอวัยวะต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ การให้อาหารตามวัย จะช่วยให้เด็กปรับตัวกับกินอาหารกึ่งแข็งกึ่งเหลว คุ้นเคยกับรสชาติและชนิดของอาหารที่หลากหลาย ทั้งนี้ พ่อแม่ต้องเอาใจใส่ และจัดเตรียมอาหารที่มีประโยชน์และครบ 5 หมู่ ได้แก่ กลุ่มข้าวแป้ง กลุ่มผัก กลุ่มผลไม้ กลุ่มเนื้อสัตว์ และกลุ่มนมแม่ และเพิ่มจำนวนมื้ออาหารตามวัย เมื่อลูกอายุเพิ่มขึ้น ดังนี้

ทารกอายุ 6 เดือน ให้กินอาหารวันละ 1 มื้อ คือ มื้อเช้า ตัวอย่างเมนูอาหาร 1 มื้อ เช่น ข้าวต้มสุก 2 ช้อนกินข้าว ไข่แดงสุก ½ ฟอง สลับกับตับสุกหรือเนื้อสัตว์สุก 1 ช้อนกินข้าว ผักต้มสุก 1 ช้อนกินข้าว โดยอาหารแต่ละกลุ่มให้บดละเอียด เติมน้ำมันพืชครึ่งช้อนชา หากอาหารข้นเกินไปสามารถเติมน้ำซุป (เช่น น้ำซุปไก่/ หมู ซุปผัก โดยไม่ผ่านการปรุงรส) คนให้ข้นพอดีหากเหลวเกินไปเด็กจะกินไม่หมด ส่วนผลไม้สดให้บดละเอียด ให้ทารกกินเป็นอาหารว่างบ่าย เช่น มะละกอสุกบดละเอียด 1 ชิ้น กล้วยน้ำว้าสุกครูด ½ ลูก

ทารกอายุ 7 เดือน กินอาหารวันละ 1 มื้อ ให้เป็นมื้อเช้า ตัวอย่างเมนูอาหาร 1 มื้อ เช่น ข้าวต้มสุก 3 ช้อนกินข้าว ไข่แดงสุก ½ ฟอง สลับกับตับสุกหรือเนื้อสัตว์สุก 1 ช้อนกินข้าว ผักต้มสุก 1 ช้อนกินข้าว โดยอาหารแต่ละกลุ่มบดหยาบ เพื่อฝึกการเคี้ยว เติมน้ำมันพืชครึ่งช้อนชา หากอาหารข้นเกินไปสามารถเติมน้ำซุปได้ และให้ผลไม้สด 2 ชิ้น บดหยาบให้เป็นอาหารว่างบ่าย

ทารกอายุ 8 เดือน กินอาหารวันละ 2 มื้อ ให้เป็นมื้อเช้าและมื้อกลางวัน ตัวอย่างเมนูอาหาร 1 มื้อ เช่น ข้าวสวยหุงนิ่ม ๆ บดหยาบ 4 ช้อนกินข้าว ไข่ต้มสุก ½ ฟอง สลับกับตับสุกหรือเนื้อสัตว์สุก 1 ช้อนกินข้าว ผักต้มสุก 1 ช้อนกินข้าว โดยอาหารแต่ละกลุ่มสับละเอียด เพื่อฝึกการเคี้ยว เติมน้ำมันพืชครึ่งช้อนชา หากอาหารข้นเกินไปสามารถเติมน้ำซุปให้ข้นพอดี และให้ผลไม้สด 3 ชิ้น ตัดเป็นชิ้นเล็กให้เป็นอาหารว่างตอนเช้าหรือบ่ายก็ได้

ทารกอายุ 9-12 เดือน กินอาหารวันละ 3 มื้อ ตัวอย่างเมนูอาหาร 1 มื้อ เช่น ข้าวสวยหุงนิ่ม ๆ บดหยาบ 4 ช้อนกินข้าว ไข่ต้มสุก ½ ฟอง สลับกับตับสุกหรือเนื้อสัตว์สุก 1 ช้อนกินข้าว ผักต้มสุก 1 ½ ช้อนกินข้าว โดยอาหารแต่ละกลุ่มหั่นเป็นชิ้นเล็ก เพื่อฝึกการเคี้ยว เติมน้ำมันพืชครึ่งช้อนชา (เลือกใส่น้ำมันพืชเพียงมื้อใดมื้อหนึ่งเท่านั้น) หากอาหารข้นเกินไปสามารถเติมน้ำซุปให้ข้นพอดี และให้ผลไม้สด 4 ชิ้น ตัดเป็นชิ้นพอดีคำให้เป็นอาหารว่างตอนเช้าหรือบ่ายก็ได้ และให้กินนมแม่ในมื้อถัดไป

นอกจากนี้ ทารกอายุ 6 เดือนขึ้นไป ควรเสริมการเจริญเติบโตด้วยการให้ลูกกินยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก สัปดาห์ละ 1 ครั้ง การฝึกให้ลูกน้อยกินอาหารให้เพียงพอและหลากหลาย ไม่หวาน มัน เค็ม ถือเป็นการเริ่มต้นของพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ดีในอนาคต ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง เจริญเติบโตสมวัย เป็นเด็กไทยสูงดีสมส่วน

การที่เด็กปฐมวัยจะสูงดีสมส่วนนั้น คุณพ่อแม่ต้องดูแลเอาใจใส่ลูกอย่างใกล้ชิด ทั้งเรื่องการกินอาหาร การส่งเสริมพัฒนาการ การออกกำลังกาย และการนอนหลับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *