ทริค “กิน-กอด-เล่น-เล่า” ลดปัญหาพฤติกรรม-เสริมอีคิวให้เบบี๋

0

เด็กอายุแรกเกิด-2 ปี จำนวนไม่น้อยได้รับการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ หรือผู้ดูแลน้อยกว่าที่ควรเป็น เพื่อลดปัญหาพฤติกรรมรวมถึงช่วยส่งเสริมอีคิวให้เบบี๋ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง สามารถเสริมสร้างความรักความผูกพันให้เกิดขึ้นกับเด็กเพื่อเป็นต้นทุนสำหรับช่วงวัย 3-5 ปี ต่อไป ด้วยเทคนิค “กิน-กอด-เล่น-เล่า”

กิน

-ในช่วงแรกเกิดถึง 6 เดือนแรก ควรให้เด็กกินนมแม่อย่างเดียว หลังจาก 6 เดือนมีการเสริมอาหารตามวัยที่มีคุณค่าครบ 5 หมู่ เลือกอาหารที่มีไอโอดีนและธาตุเหล็กสูง อาหารที่รสชาติจืด อ่อนเค็ม และอ่อนรสหวาน ควรให้เด็กกินอาหารที่หลากหลายในแต่ละมื้อ นอกจากนี้ ควรปรุงอาหารโดยใช้เกลือเสริมไอโอดีน และมีอย.กำกับ ที่สำคัญหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรควรรับประทานยาเม็ดบำรุงเลือดผสมไอโอดีนต่อเนื่องตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอดอย่างน้อย 6 เดือน

-ต้องพาลูกไปรับวัคซีนตามเกณฑ์สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กเพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ

-การเจริญเติบโต ต้องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง สังเกตพัฒนาการและสังเกตความผิดปกติของลูกเมื่อเทียบกับเด็กวัยเดียวกัน

-กิจวัตรประจำวัน ให้เด็กปฏิบัติกิจวัตรประจำวันตามพัฒนาการของเด็กแต่ละวัยด้วยตนเอง เช่น กินข้าว ขับถ่าย เป็นต้น

กอด

-สัมผัส โอบกอดด้วยความนุ่มนวล กอดทุกเช้า ก่อนไปทำงาน หรือก่อนนอน

-กอดเด็กแนบอกด้านซ้าย ทำให้เด็กได้ยินเสียงเต้นของหัวใจ ซึ่งเป็นเสียงที่เด็กคุ้นชินตั้งแต่เด็กอยู่ในท้องและอาจตบก้นเด็กเบา ๆ คุยกับลูก บอกรักลูกหรือพูดชมลูก

-การกอดทำให้เด็กรับรู้ถึงความรัก รู้สึกว่าตัวเองเป็นที่รัก รู้สึกมีคุณค่า ทำให้เด็กรู้สึกไว้วางใจ อบอุ่นและปลอดภัยหายจากการตื่นกลัว

เล่น

-การเล่นจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และความคิดพ่อแม่คือของเล่นที่ดีที่สุดสำหรับลูก

-พ่อแม่ควรมีเวลาเล่นกับลูก โดยการพูดคุยกับลูก ยิ้ม หัวเราะ สบตา มอง ส่งเสียงคุยกับเด็ก เล่นเพื่อสร้างความผูกพัน เป็นการเล่นที่เน้นความสัมพันธ์และการเคลื่อนไหว

-ของเล่นที่ดีที่สุดคือใบหน้าของพ่อแม่ เช่น การเล่นจ๊ะเอ๋กับลูก ปูไต่ โยกเยก เป็นต้น

เล่า

-การเล่านิทาน ทำให้เด็กเพลิดเพลินมีจินตนาการ ส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษา ฝึกฝนการพูด รู้จักคำศัพท์ ส่งเสริมด้านสังคม สร้างความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว พัฒนาการด้านอารมณ์ สนุกสนานและมีความสุข เช่น นิทานเรื่องกุ๋งกิ๋ง นิทานพื้นบ้านตามบริบทของพื้นที่ นิทานส่งเสริมอีคิว

ช่วงแรกเกิด-5 ปี เป็นช่วงเวลาที่สำคัญยิ่งในการเสริมสร้าง หล่อหลอมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่าง ๆ อยากให้ลูกน้อยมีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน ลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *