ใช้ “อะลูมิเนียมฟอยล์” ห่ออาหาร ทำเกิดโรคอัลไซเมอร์!

0

ทำเอาตื่นตระหนกกันถ้วนหน้า กรณีโซเชียลมีเดียมีการส่งข้อมูลเรื่องการใช้แผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ปิ้งย่างอาหารว่ามีอันตรายมากๆ เพราะอะลูมิเนียมเมื่อโดนความร้อนจะละลายเข้ากับอาหาร ทำให้แคลเซียมถูกทำลาย ความจำจะลดลงและสมองเสื่อม เป็นสาเหตุของอัลไซเมอร์ และเป็นการทำลายกระดูกโดยตรง

จริงหรือไม่?

เกี่ยวกับเรื่องนี้ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า…

ขอเตือนประชาชนว่า อย่าตื่นตระหนกกับข่าวดังกล่าว เพราะปัจจุบันยังไม่สามารถระบุสาเหตุของโรคอัลไซเมอร์ที่แน่ชัดได้ มีเพียงปัจจัยที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ ได้แก่ อายุ พันธุกรรม และปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังไม่มีผลงานวิจัยที่พิสูจน์แน่ชัดว่า อะลูมิเนียมทำให้เกิดโรคนี้จริง

สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ได้ทำการตรวจวิเคราะห์การละลายออกมาของอะลูมิเนียมจากภาชนะที่ทำด้วยโลหะอะลูมิเนียม แบ่งเป็นภาชนะหุงต้ม จำนวน 22 ตัวอย่าง และแผ่นเปลวอะลูมิเนียม 6 ตัวอย่าง โดยทำการทดสอบที่สภาวะสุดโต่งด้วยสารละลายกรดอะซิติกความเข้มข้นร้อยละ 4 และร้อยละ 3 ตามลำดับ ที่อุณหภูมิน้ำเดือด 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง

use-aluminum-foil-food-wrap-to-cause-alzheimers-disease

ผลการทดสอบพบว่า มีอะลูมิเนียมละลายจากภาชนะหุงต้ม 20 ตัวอย่าง หรือร้อยละ 90 ปริมาณที่พบอยู่ในช่วง 11-953 มิลลิกรัม/ลิตร และพบการละลายออกมาจากแผ่นเปลวอะลูมิเนียมทั้งหมด ปริมาณที่พบอยู่ในช่วง 483.6-1,032 มิลลิกรัม/ลิตร ส่วนการทดสอบถาดหลุมที่อุณหภูมิ 22 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง มีการละลายออกมาของอะลูมิเนียมจากถาดหลุมทั้ง 6 ตัวอย่าง หรือร้อยละ 100 ปริมาณที่พบน้อยกว่ามาก ซึ่งพบอยู่ในช่วง 0.5-14.1 มิลลิกรัม/ลิตร

นอกจากนี้ยังได้ศึกษาการละลายออกมาของอะลูมิเนียมลงสู่อาหาร 4 อย่าง คือ ข้าวสุก ผัดผัก ต้มยำ และยำวุ้นเส้น ที่ใส่ในถาดหลุมไว้เป็นเวลา 30 นาที เพื่อเลียนแบบการรับประทานอาหารโดยใช้ถาดหลุม พบว่า การละลายออกมาของอะลูมิเนียมมีน้อยมากอยู่ในช่วง 0.047 – 0.928 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีข้อกำหนดการละลายออกมาของอะลูมิเนียมจากภาชนะบรรจุอาหาร และยังไม่มีข้อกำหนดปริมาณอะลูมิเนียมที่มีในอาหาร โดยการดูดซึมของอะลูมิเนียมจากอาหารเข้าสู่ร่างกายเพียงร้อยละ 1 เท่านั้น

สรุปว่าสามารถใช้ “อะลูมิเนียมฟอยล์” ห่ออาหารแล้วนำไปปิ้งย่างหรือโดนความร้อนได้ค่ะ ไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นโรคอัลไซเมอร์ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเลือกอะลูมิเนียมฟอยล์ที่ได้มาตรฐานมีฉลากรับรองนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *