งานวิจัยพบคนที่มี Healthy Lifestyle อายุยืนขึ้น 10 ปี!

0

การเลือกปฏิบัติแบบ Healthy Lifestyle เพียง 5 ข้อ อาจช่วยให้เพื่อนๆ มีอายุยืนยาวได้ไปอีก 10 ปี จากผลการศึกษาล่าสุด ในหัวข้อ Impact of Healthy Lifestyle Factors on Life Expectancies in the US Population โดย 5 ข้อที่ว่านั้นได้แก่…

  1. Healthy Diet (กินเพื่อสุขภาพ)
  2. การออกกำลังกายทั่วไป
  3. การเลือกดื่ม
  4. ไม่สูบบุหรี่
  5. ควบคุมน้ำหนัก

research-finds-people-with-healthy-lifestyle-longer-10-years

พฤติกรรมที่เป็นที่รู้กัน

การกินแบบ Healthy Diet (กินเพื่อสุขภาพ) , การออกกำลังกายทั่วไป , การเลือกดื่ม , ไม่สูบบุหรี่ รวมไปถึงการควบคุมน้ำหนัก แต่การศึกษาพยายามที่จะหาจำนวนขอบเขตที่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและอายุขัยของบุคคล ผลการวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Circulation ชี้ให้เห็นว่า การยึดมั่นในพฤติกรรมทั้งห้าแบบนี้สามารถยืดอายุขัยของผู้หญิงได้เมื่ออายุ 50 ปีขึ้นไป 14 ปีและผู้ชายได้อีกอายุ 12 ปี

แนวทางการศึกษาของงานวิจัย

นักวิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาใหญ่สองชิ้นของผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพในสหรัฐอเมริกาโดยใช้ตัวอย่างเกือบ 79,000 ราย ในผู้หญิงและมากกว่า 44,300 คน ในผู้ชาย ทุกคนได้กรอกแบบสอบถามอย่างละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพและพฤติกรรมการใช้ชีวิตทุกสองถึงสี่ปีโดยนักวิจัยได้ติดตามการปฏิบัติตามพฤติกรรม 5 ประการที่เน้นการศึกษา

คนได้รับการพิจารณาให้อยู่ในกลุ่ม Healthy Diet 40% ของกลุ่มการศึกษาตามคะแนนสุขภาพของพวกเขาดัชนีการบริโภค; ดื่มในระดับปานกลางถ้าดื่มหรือน้อยกว่าต่อวัน สำหรับผู้หญิงหรือดื่มสองวันต่อวันหรือน้อยกว่าสำหรับผู้ชาย มีน้ำหนักตัวที่ดีต่อสุขภาพหากดัชนีมวลกายลดลงระหว่าง 18.5 ถึง 24.9; ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอหากใช้เวลาอย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน และไม่สูบบุหรี่

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

นักวิจัยติดตามกลุ่มนี้ได้ถึง 34 ปี ในช่วงเวลานั้นมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 42,000 คน จากการศึกษาพบว่าเกือบ 14,000 คนเสียชีวิตเนื่องจากโรคมะเร็งและเกือบ 10,700 รายเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด

อย่างไรก็ตามผู้ที่ปฏิบัติตามพฤติกรรมสุขภาพทั้งห้าแบบนี้มีโอกาสตายน้อยลง 74% ในช่วงติดตามผลมากกว่าผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามพฤติกรรมเหล่านี้ การลดความเสี่ยงโดยรวมลดลง 82% มีโอกาสตายน้อยลงจากโรคหัวใจและหลอดเลือดและ 65% มีแนวโน้มตายจากโรคมะเร็งน้อยกว่า

ผลลัพธ์ที่ได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่มีผลต่อสุขภาพและกิจวัตรประจำวันของเพื่อนๆ และจากคำแนะนำด้านสุขภาพที่หลายคนอาจได้รับการฟังเป็นเวลาหลายปีนี้เอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *