จริงหรือ? ใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ เสี่ยงมะเร็ง-หินปูนที่ข้อ

0

สร้างความสับสนได้ไม่น้อยจากกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลเรื่องอันตรายของฟลูออไรด์ผ่านทางเฟซบุ๊ค โดยอ้างว่าส่งผลต่อความฉลาด การป่วยมะเร็ง มวลกระดูกบาง ฟันผุกร่อน หินปูนที่ข้อ หรือมีรหัสพันธุกรรมที่เปลี่ยนไป งานนี้ข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไร เราอาสาหาคำตอบให้แล้ว…

ฟลูออไรด์เป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันฟันผุ ฟลูออไรด์พบได้ตามธรรมชาติ ทั้งในดิน หิน น้ำโดยเฉพาะน้ำบาดาล และในอาหาร เช่น ใบชา อาหารทะเล เนื้อสัตว์ ผัก ทั้งนี้ อันตรายจากฟลูออไรด์ในยาสีฟันหรือผลิตภัณฑ์ผสมฟลูออไรด์อื่น ๆ เกิดขึ้นได้น้อยมาก การเกิดพิษจากการใช้ฟลูออไรด์ขึ้นอยู่กับปริมาณและระยะเวลาที่บริโภคเข้าสู่ร่างกาย แต่การใช้ฟลูออไรด์รูปแบบต่าง ๆ ในช่องปาก จะเน้นการสัมผัสของฟลูออไรด์กับผิวฟัน ไม่มีความจำเป็น ต้องกินเข้าไป ดังนั้น สรุปได้ว่าข้อความดังกล่าวมีการบิดเบือนจากความเป็นจริง

องค์การอนามัยโลกแนะนำและสนับสนุนให้แปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ความเข้มข้น 1,000 – 1,500 ppm วันละ 2 ครั้ง เพื่อป้องกันฟันผุในทุกกลุ่มวัย สำหรับการแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ในเด็กวัยเรียนหรือผู้ใหญ่มีโอกาสกลืนยาสีฟันได้น้อยมาก เพราะสามารถควบคุม การบ้วนทิ้งได้แล้ว แต่มีโอกาสเกิดได้ในเด็กเล็ก ซึ่งสามารถป้องกันได้โดยการบีบยาสีฟันในปริมาณที่เหมาะสม

ข้อแนะนำในการใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์

1. แปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์อย่างน้อยวันละ 2 ครั้งคือ เช้าและก่อนนอน

2. ผลข้างเคียงของการใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ในเด็กคือ การกลืนยาสีฟัน ซึ่งจะส่งผลให้เด็กได้รับฟลูออไรด์มากเกินไปและเพิ่มโอกาสการเกิดฟันตกกระเพื่อลดโอกาสเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์

3. การใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ ในเด็กเล็กต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะช่วงก่อนอายุ 2 ปีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เสี่ยงมากที่สุดต่อการเกิดฟันตกกระของฟันหน้าแท้บน

4. เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ควรแตะยาสีฟันบนขนแปรง พอเปียก ผู้ปกครองควรแปรงฟันให้เด็กและเช็ดฟองออก

5. เด็กอายุ 3 – 6 ปีที่สามารถควบคุมการบ้วนทิ้งได้ ผู้ปกครองควรเป็นผู้บีบยาสีฟันให้เท่ากับความกว้างของขนแปรง และช่วยแปรงฟัน ซึ่งหลังแปรงฟันให้บ้วนน้ำแต่น้อย เพื่อให้ฟลูออไรด์อยู่ในช่องปากมากที่สุด

6. เด็กอายุ 6 ปีขึ้นไปและผู้ใหญ่ ควรบีบยาสีฟันให้เท่ากับความยาวของขนแปรงหลังแปรงฟันควรบ้วนน้ำแต่น้อยเช่นกัน เพื่อให้ยาสีฟันฟลูออไรด์เกาะยึดกับผิวฟันและทำหน้าที่ป้องกันฟันผุได้ยาวนานและมีประสิทธิภาพ

7. ในกรณีที่เด็กมีความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุสูงอาจพิจารณาใช้ยาสีฟันที่มีความเข้มข้นของฟลูออไรด์มากกว่า 1,000 แต่ไม่เกิน 1,500 ส่วนในล้านส่วน โดยผู้ปกครองเป็นผู้แปรงฟันและดูแลไม่ให้เด็กกลืนยาสีฟัน

สุขภาพช่องปากเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกคน การแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ความเข้มข้นตั้งแต่ 1,000 ppm ขึ้นไป เป็นวิธีการป้องกันฟันผุที่ง่ายและคุ้มค่าที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *