ทริคเลือกซื้อ “อาหารกระป๋อง” ให้ปลอดภัย ไม่ปนเปื้อนเชื้อ

0

ชวนแหวะมากๆ กับกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊ก Sarantip Chaeton โพสต์ภาพปลากระป๋องยี่ห้อดัง มีเส้นสีขาวๆ คล้ายพยาธิขดพันกันอยู่ที่ฝากระป๋อง พร้อมระบุว่า “จะฟ้องร้องได้ที่ไหนบ้าง มีของแถมเต็มกระป๋อง ดีนะที่ดูก่อนเทไม่อย่างนั้นคงเต็มท้อง” ไม่อยากเสี่ยงได้รับของแถมจากอาหารกระป๋องเช่นนี้ เรามีทริคมาฝากค่ะ

ทริคเลือกซื้อ “อาหารกระป๋อง” ให้ปลอดภัย ไม่ปนเปื้อนเชื้อ

buy-trick-canned-food-is-safe-not-contaminated

  1. อ่านฉลากข้างกระป๋องให้ละเอียดโดยต้องมีเลขสารระบบอาหารในเครื่องหมาย อย. (เลข 13 หลัก) สถานที่ผลิต วันเดือนปีที่ผลิตวันเดือนปีที่หมดอายุ
  2. ลักษณะของกระป๋องต้องไม่บวม ไม่บุบบู้บี้ ไม่เป็นสนิม ตะเข็บกระป๋องต้องไม่มีรอยรั่วหรือเป็นสนิม
  3. เมื่อเปิดกระป๋องออกมา หากมีสีหรือกลิ่นผิดปกติจากเดิม หรือพบสิ่งปลอมปนให้รีบนำไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ข้อมูลจาก นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย ระบุว่า

อาหารกระป๋องที่บวมบุบบู้บี้ ตะเข็บกระป๋องมีรอยรั่วหรือเป็นสนิม อาจจะทำให้อาหารปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์และเจริญเติบโตส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้าน สี กลิ่น รส และคุณค่าของอาหาร โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียชนิดโบทูลินัมจะสร้างสารพิษโบทูลินัมที่ส่งผลต่อระบบประสาทอย่างรุนแรง

หากรับประทานอาหารกระป๋องที่ปนเปื้อนเชื้อเข้าสู่ร่างกายจะเกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน อาการอัมพาตของกล้ามเนื้อต่างๆ สายตาพร่ามองเห็นเป็นภาพซ้อน ซึม ง่วง กลืนอาหารไม่สะดวก ลิ้นและคออักเสบ เพราะไม่สามารถกลืนน้ำลายได้ กล้ามเนื้อต้นคออ่อนแรงจนยกหัวไหล่ไม่ขึ้น จะแสดงอาการให้เห็นภายใน 2-4 ชั่วโมง แต่สำหรับบางรายอาจใช้เวลานานถึง 12-36 ชั่วโมง

ทั้งนี้ ก่อนรับประทานอาหารกระป๋องทุกครั้ง ต้องอุ่นด้วยความร้อนให้เดือดห้ามอุ่นอาหารทั้งกระป๋องโดยเด็ดขาด เพราะอาจจะเกิดอันตรายจากสารเคลือบหรือสารโลหะที่จะละลายปนมาในอาหารได้ ส่วนอาหารกระป๋องที่เปิดแล้วหากรับประทานไม่หมด ต้องถ่ายใส่ภาชนะอื่นที่สะอาด มีฝาปิดมิดชิด เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคและควรเก็บในตู้เย็น

สำหรับผู้ที่รับประทานอาหารกระป๋องที่ปนเปื้อนเชื้อเข้าไป หากไม่ได้รับการรักษาโดยทันทีอาจเสียชีวิตด้วยระบบหายใจล้มเหลว ดังนั้น หากพบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *