ทริคออกกำลังกายอย่างไรให้ปลอดภัยในยุคไร้หน้ากาก

0

แม้สถานการณ์โควิดในประเทศไทยจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ แถมทางศบค.ก็เตรียมออกประกาศแนะนำให้ถอดหน้ากากได้ในที่โล่งได้ ทำให้หน้ากากอาจจะไม่จำเป็นเมื่อต้องออกกำลังกายในที่โล่งแจ้งอีกต่อไป แต่ก็ไม่ควรประมาท เพราะโรคนี้ยังคงอันตรายต่อสุขภาพชนิดที่ไม่ควรเสี่ยง แล้วเราจะทำอย่างไรให้ปลอดภัยเมื่อต้องออกกำลังกายแบบไร้หน้ากาก

การออกกำลังกาย คือ การทำกิจกรรมที่ได้ออกแรงหรือเคลื่อนไหวร่างกายซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ การออกกำลังกายอย่างเหมาะสมช่วยให้ร่างกายยืดหยุ่น กล้ามเนื้อแข็งแรง มีระบบการทำงานของหัวใจและปอดที่สัมพันธ์กันอย่างดี ทำให้สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติแม้จะเข้าวัยสูงอายุแล้วก็ตาม

หนังสือ คู่มือการออกกำลังกายด้วยการวิ่ง โดย สสส. กล่าวถึง ข้อควรระวังในการออกกำลังกายในยุค New Normal ดังนี้

1. อายุ เพศ สภาพร่างกาย ประเมินตนเองก่อนออกกำลังกายทุกครั้ง ว่าแข็งแรงพอในการออกกำลังกาย ด้วยความปลอดภัย

2. สภาวะแวดล้อม ในการออกกกำลังกาย ควรเป็นบริเวณที่อากาศถ่ายเท ไม่ร้อนจัดจนเกินไป มีพื้นที่และระยะเหมาะสมในกิจกรรมออกกำลังกายที่ต้องการ หากเป็นการออกกำลังกายเป็นกลุ่มควรมีการรักษาระยะห่าง

3. ไม่ออกกำลังกายในขณะที่ไม่สบาย ภูมิต้านทานที่ลดลงเนื่องจากความเจ็บป่วยของร่างกายทำให้ร่างกายมีความเสี่ยงในการติดเชื้อต่าง ๆ เพิ่มขึ้นหรือมีอาการทรุดหนักจนเป็นอันตรายและอาจเกิดการแพร่กระจายของโรค

4. หากเกิดความรู้สึกไม่สบายทางกาย หรือรู้สึกไม่ดีขณะออกกำลังกาย ให้ประเมินตนเอง ว่าควรหยุดหรือสามารถอกกำลังกายต่อได้โดยไม่เป็นอันตรายและควรลดระดับความเข้มข้นในการออกกำลังกายลงเพื่อความปลอดภัย รวมถึงแจ้งคนรอบข้างให้ทราบถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้น เพื่อหาทางช่วยเหลือได้ทันท่วงทีต่อไป

5. รักษาความสะอาดด้วยการล้างมือ ฉีดสเปรย์แอลกฮอล์ และดูแลในด้านสุขลักษณะส่วนบุคคล และรับผิดชอบต่อส่วนรวมเสมอ

เมื่อประเมินตนเองว่าพร้อมแล้วสำหรับการออกกำลังกาย พร้อมจะสร้างความแข็งแรง และรักษาประสิทธิภาพเดิมให้คงอยู่ รวมถึงการเสริมสร้างประสิทธิภาพอื่น ๆ เพิ่มเติม ก็จะสามารถออกกำลังกายได้อย่างมีความสุข ด้วยการเตรียมความพร้อมของร่างกาย และจิตใจ รวมถึงป้องกันการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้น

การป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย ควรคำนึงถึงหลักการง่าย ๆ ดังต่อไปนี้

1. ข้อต่อ – เริ่มเคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ เพื่อปรับตัวเตรียมพร้อมต่อการออกกำลังกาย

2. กล้ามเนื้อ – ยืดเหยียด กล้ามเนื้อ ก่อนออกกำลังกาย และผ่อนคลายกล้ามเนื้อ หลังออกกำลังกาย ทุกครั้ง ใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที

3. อบอุ่นร่างกาย – อบอุ่นร่างกายก่อนออกกำลังกายเพื่อเตรียมความพร้อมด้วยการเดินหรือวิ่งเหยาะ ๆ ประมาณ 5-10 นาที ก่อนออกกำลังกายทุกครั้ง ใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที

4. สมรรถภาพของหัวใจ – ค่อย ๆ เพิ่มระดับการออกกำลังกายให้ได้ 60-70 เปอร์เซ็นต์ของอัตราการเต้นสูงสุดของหัวใจ อย่างน้อย 20-30 นาที

ทั้งนี้ ควรควรออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องให้ได้ไม่น้อยกว่า 10 นาทีต่อครั้ง จะช่วยให้ร่างกายเผาผลาญไขมันได้อย่างเต็มที่ ผลลัพธ์ที่ได้คือ ร่างกายที่กระชับและสุขภาพที่ดีขึ้นนั่นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *