7 ทักษะปรับตัวเพื่อสุขภาพที่ดี พร้อมรับมืออากาศเปลี่ยนแปลง

0

ในช่วงนี้ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งจากอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น และรูปแบบของฤดูฝนที่เปลี่ยนแปลงไป เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส่งผลให้ผู้คนเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น หนึ่งในนั้นคือ โรคระบบทางเดินทางเดินหายใจ ไม่อยากป่วยเรามีเคล็ดลับมาฝาก

7 ทักษะในการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

1. ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการพยากรณ์อากาศเป็นประจำ เพื่อให้รู้ถึงสภาพอากาศและเตรียมตัววางแผนการใช้ชีวิตประจำวันให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพน้อยที่สุด เช่น เช็คค่าฝุ่น PM 2.5 ก่อนออกนอกบ้าน ถ้าจำเป็นต้องออกนอกบ้านบริเวณที่มีฝุ่น PM 2.5 ให้สวมหน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกัน PM 2.5 ได้ ซึ่งก็คือ หน้ากากอนามัย N95

2. ประเมินสุขภาพหรือเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพเป็นระยะ ๆ โดยการสังเกตอาการ หรือติดตามความผิดปกติของร่างกายทั้งตนเองและบุคคลใกล้ชิด โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ ผู้ทำงานกลางแจ้ง เป็นต้น โดยเตรียมยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์การปฐมพยาบาลให้พร้อม

3. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อให้เกิดการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพอย่างเหมาะสม เช่น การหลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงสภาพอากาศร้อนจัด การเตรียมน้ำดื่ม น้ำใช้ที่สะอาดและเพียงพอในช่วงเกิดภัยแล้งหรือภัยน้ำท่วม

4. เตรียมความพร้อมเมื่อต้องประสบภัยพิบัติ เช่น หากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม ควรเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน ยารักษาโรค อาหารและน้ำดื่ม และการเตรียมข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อย้ายสู่ศูนย์พักพิงชั่วคราวได้อย่างทันการณ์

5. ดูแลสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม เช่น ปลูกต้นไม้ สร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจก ลดอุณหภูมิโดยรอบให้ร้อนน้อยลง รวมทั้งการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อลดพาหะนำโรค เช่น การกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลาย การจัดการขยะมูลฝอยอย่างเหมาะสม นอกจากนี้อย่าลืมทำความสะอาดบ้านอยู่เสมอ เพื่อลดการสะสมของฝุ่นละอองและเชื้อโรคต่าง ๆ

6. ใช้พลังงานสะอาด ลดการใช้พลาสติก และเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดให้มากขึ้น

7. เสริมทักษะความรู้เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต เนื่องจากอันตรายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจมีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต จึงควรใส่ใจในการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว หมั่นหาความรู้ เพื่อเสริมทักษะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่เสมอ รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อม และอาคารบ้านเรือน ให้พร้อมรับภัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต

อาการเปลี่ยนแปลงบ่อยอาจทำให้ป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจได้ง่าย ดูแลสุขภาพจมูกให้แข็งแรงด้วย อควา มาริส คลาสสิก (Aqua Maris® Classic Nasal Spray) สเปรย์พ่นจมูกสำหรับใช้ประจำวัน ประกอบด้วยแร่ธาตุธรรมชาติที่จำเป็นต่อร่างกาย ช่วยทำความสะอาดและบำรุงรักษาโพรงจมูก ตลอดจนบรรเทาอาการจมูกแห้งและระคายเคืองในระยะยาว โดยใช้เพื่อให้ความชุ่มชื้นและชะล้างเยื่อบุโพรงจมูก รวมทั้งป้องกันการก่อตัวของน้ำมูกและสิ่งแปลกปลอมในจมูก ช่วยทำให้สิ่งแปลกปลอมที่มีอยู่อ่อนตัวลงและขจัดออกมาได้ง่ายขึ้น เพื่อบำรุงรักษาเยื่อบุจมูกให้แข็งแรงพร้อมรับอุณหภูมิหรือคุณภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน ปลอดภัยกับทุกคนเพราะไม่ผสมวัตถุกันเสียและสารเติมแต่งใด ๆ

ที่สำคัญอย่าลืมดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายเป็นประจำ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ทำใจให้สบายผ่อนคลายไม่เครียด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *