WIND Training ใช้ AI ช่วยจัดตารางกิจกรรมทางกายเฉพาะบุคคล

0

“กิจกรรมทางกาย” เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้สุขภาพดี เพราะแต่ละคนมีสภาพร่างกายที่แตกต่างกัน การมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เหมาะสมอาจนำไปสู่การบาดเจ็บได้ คงจะดีไม่น้อยถ้ามีตารางกิจกรรมทางกายที่ออกแบบมาให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และนี่เองจึงนำมาซึ่งผู้ช่วยออกกำลังกายสุดเจ๋งอย่างแอป WIND Training

แอปพลิเคชัน WIND Training เกิดจากแนวคิดในการป้องกันและลดอาการบาดเจ็บจากการมีกิจกรรมทางกายประเภทวิ่ง โดยเฉพาะการบาดเจ็บที่หัวเข่า ซึ่งปัจจุบันพบผู้ป่วยจำนวนสูงมากในทุก ๆ ปี เนื่องวิ่งผิดวิธี หรือการซ้อมที่ไม่มีแบบแผน การซ้อมหนักและวิ่งตามเพื่อนโดยไม่ได้คำนึงถึงศักยภาพของร่างกาย เมื่อเกิดการบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าเรื้อรังก็จะนำไปสู่โรคเข่าเสื่อม ซึ่งแอปฯ WIND Training นี้ มีการนำ AI มาใช้ออกแบบตารางซ้อมที่เหมาะสมกับนักวิ่งแต่ละคน

ทั้งนี้ ภายหลัง สสส. ได้ร่วมมือกับ แอปพลิเคชัน WIND Training พัฒนาประสิทธิภาพของระบบโดยการเพิ่มประเภทการมีกิจกรรมทางกายเพื่อลดพฤติกรรมเนือยนิ่งที่สอดคล้องกับรูปแบบชีวิตวิถีใหม่สำหรับคนทุกเพศวัยมากขึ้น และสามารถเพิ่มการมีกิจกรรมทางกายได้ทั้งภายในบริเวณบ้าน ละแวกบ้าน หรือพื้นที่ขนาดจำกัด เช่น การทำงานบ้าน การขยับเขยื้อนร่างกาย การเดินหรือวิ่งและไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์เสริม

ระบบการทำงานของแอปพลิเคชัน WIND Training จะเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์พฤติกรรมและความสามารถในการมีกิจกรรมทางกายจากพื้นฐานของผู้ใช้เฉพาะราย เพื่อประมวลผลและสรุปเป็นตารางกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมเฉพาะบุคคลนั้น ๆ นำไปฝึกปฏิบัติตาม โดยจุดเด่นนี้คือความแตกต่างจากแอปฯ อื่น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลจากสถิติของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันแบบองค์รวม ส่งผลให้ผู้ใช้งานอาจไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควรจากศักยภาพและความทนทานต่อระดับการมีกิจกรรมทางกายที่แตกต่างกัน จนเกิดอาการบาดเจ็บ จนเลิกล้มการมีกิจกรรมทางกายในที่สุด

WIND Training มีระบบวิเคราะห์เพื่อกำหนดตารางกิจกรรมทางกายที่มีความแตกต่างกันถึง 60,000 รูปแบบเฉพาะบุคคล โดยจะจัดส่งให้ผู้ใช้ได้ปฏิบัติตามในทุกวันและทุกสัปดาห์ ซึ่งจะปรับเพิ่มระดับความหนักของการออกแรงมากขึ้นเมื่อผู้ใช้งานสามารถปฏิบัติได้ตามคำแนะนำของตาราง แต่หากไม่สามารถทำได้ระบบ AI จะวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับตารางกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมใหม่ต่อไป เรียกว่าสามารถปฏิบัติตามได้จริง ปลอดภัย ลดอาการบาดเจ็บหลังการปฏิบัติ ช่วยกระตุ้นให้ผู้ใช้งานทำกิจกรรมทางกายอย่างสม่ำเสมอ ช่วยสร้างความมั่นใจในการปรับระดับกิจกรรมทางกายให้หนักขึ้น

โปรแกรมการออกแบบตารางกิจกรรมทางกาย ภายในแอปพลิเคชัน WIND Training เฉพาะในส่วนของสสส. ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับรูปแบบการใช้ชีวิตที่มีความหลากหลายส่วนบุคคล สามารถเพิ่มการมีกิจกรรมทางกายได้ทุกสถานที่และทุกเวลาโดยเฉพาะในพื้นที่ละแวกบ้าน ซึ่งประกอบไปด้วย 9 ตาราง เริ่มต้นตั้งแต่ระดับพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มทำกิจกรรมทางกาย ด้วย 5 ตาราง คือ เริ่มขยับกับสสส., เลิกอยู่นิ่ง เดินวิ่ง 3 โล, ฮัลโล..5 โลแรก, วิ่งแล้วติดใจ ขอไป 10 โล และหุ่นฟิตติดบ้าน เพื่อสร้างแรงจูงใจและปรับสมดุลร่างกาย พฤติกรรมและความมั่นใจ ก่อนที่จะขยับไปสู่กิจกรรมทางกายในระดับหนักขึ้นในอีก 4 ตาราง คือ ลดน้ำหนักดักโรค, วิ่งรักษาความฟิต, 5 โลช้าไป ซ้อมใหม่ให้เร็วขึ้น และ 10 โล โชว์สปีด

ทั้งนี้ สามารถใช้แอป WIND Training ได้ฟรี ทั้งระบบ Android และ iOS ในโทรศัพท์มือถือ โดยผู้ที่พึ่งเริ่มต้นการมีกิจกรรมทางกายให้ใช้รหัส “สสส-2022” ส่วนผู้ที่ต้องการมีกิจกรรมทางกายในระดับที่หนักขึ้นให้ใช้รหัส “สสส-2022/2”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *