อีกหนึ่งการศึกษา ตอกย้ำ “เทคโนโลยี” ช่วยให้เราลดน้ำหนักได้จริง

0

การจัดการกับภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในผู้ชายที่เสี่ยงต่อโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วน และมีข้อสันนิษฐานว่า แอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนเชิงพาณิชย์ (หรือพูดง่ายๆก็คือ แอปทั่วไปนั่นแหละค่ะ) ที่ส่งเสริมการตรวจสอบตนเองสำหรับการลดน้ำหนักนั้นมีให้ใช้งานอย่างกว้างขวาง ขาดหลักฐานเกี่ยวกับการสนับสนุนที่จำเป็นในการปรับปรุงการมีส่วนร่วมของผู้ใช้และประสิทธิภาพของเทคโนโลยีเหล่านั้น แบบนี้จึงเกิดเป็นงานวิจัยเรื่องนี้ขึ้นมา1

วิธีการที่พวกเขาใช้ เพื่อดูผลลัพธ์

ในการศึกษาความเป็นไปได้ของข้อสันนิษฐาน ผู้ชายที่มีน้ำหนักเกินและเป็นโรคอ้วน 80 คนที่มีอายุระหว่าง 40-69 ปี ได้รับการสุ่มโดยใช้อัตราส่วน 1:1 กับการแทรกแซงของ Mobile Technology Plus (MT+) ที่ได้รับการปรับปรุงหรือการแทรกแซงทางเทคโนโลยีอุปกรณ์เคลื่อนที่ขั้นพื้นฐาน กลุ่ม MT+ มีแอปสมาร์ทโฟนที่ได้รับการปรับปรุงสำหรับการตรวจสอบตนเอง (การส่งข้อความ กลุ่มสนทนา มาตราส่วนต่างๆ) ในขณะที่กลุ่มทั่วไปได้รับเรื่องพื้นฐานที่อนุญาตให้บันทึกการตรวจสอบตนเองเท่านั้น

การประเมินถูกรวบรวมที่การตรวจวัดพื้นฐาน 3 และ 6 เดือน บันทึกแอปได้รับการวิเคราะห์เพื่อติดตามการมีส่วนร่วมและการปฏิบัติตามการตรวจสอบตนเอง การประเมินการยอมรับผ่านกลุ่มโฟกัส การวิเคราะห์ประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ

ผลที่เราได้เห็น?

จากการคัดเลือกผู้ชาย 80 คน การวิเคราะห์เบื้องต้น หลังจาก 10 เดือนด้วยอัตราการคงอยู่ 97.5 และ 92.5% (3 เดือน, 6 เดือน) ผู้ชายมากกว่า 90% รายงานผ่านการสำรวจและสนทนากลุ่มว่าแอพ Lose-It และเครื่องชั่งอัจฉริยะ (MT+) เป็นวิธีที่ยอมรับได้ในการตรวจสอบน้ำหนักตัว การบริโภคอาหาร และการออกกำลังกาย การปฏิบัติตามการตรวจสอบตนเองของแอปทุกวันอย่างน้อย 800 แคลอรี่ในอาหารหรือมากกว่า ผลเป็นบวก โดย 73.4, 51.6% ติดตามอย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์ การยึดมั่นในการติดตามกิจกรรมผ่านขั้นตอนที่บันทึกไว้สี่วันขึ้นไปทุกสัปดาห์เป็นบวก 87.8, 64.6% ผู้ชายยังให้ความสำคัญกับการชั่งน้ำหนักตัวเองอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง 64, 46.3%

เมื่อ 6 เดือน น้ำหนักลดลงเฉลี่ย 7.03 กก. สำหรับกลุ่ม MT+ และ 4.14 กก.สำหรับกลุ่มทั่วไป

การศึกษานี้ใช้เทคโนโลยีมือถือเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสำหรับการลดน้ำหนัก พบว่าเป็นไปได้และเป็นที่ยอมรับในหมู่ชายวัยกลางคนแ การแทรกแซงดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการลดน้ำหนัก โดยสังเกตจากการยึดมั่นในพฤติกรรมการใช้ชีวิตในการรับประทานอาหาร การเฝ้าสังเกต และกิจกรรมระหว่างกลุ่มต่างๆ โดยที่ผู้ชายในโปรแกรม MT+ มีผลดีกว่า ตามด้านบนเลยค่ะ

ดังนั้น นี่จึงเป็นอีกหนึ่งผลการศึกษาที่บอกกล่าวเราได้เป็นอย่างดีว่า เทคโนโลยีมีส่วนช่วยอย่างมากในด้านของการกระตุ้นการลดน้ำหนัก น่าลองมาเริ่มใช้มันกันดูนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *