ไม่ต้องเจาะเลือดให้เจ็บตัวก็ตรวจเบาหวานได้ ด้วยเพียงลมหายใจ

0

การเจาะเลือดที่ปลายนิ้ว เป็นหนึ่งในขั้นตอนการตรวจคัดกรองเบาหวานที่หลายคนคุ้นเคยกันดี นอกจากนี้ สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานแล้ว การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดยังเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยเบาหวานต้องทำเป็นประจำเพื่อติดตามความรุนแรงของโรค ว่าแต่การเจาะเลือดบ่อย ๆ คงไม่ใช่เรื่องที่คนส่วนใหญ่อยากทำแน่ ๆ

การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตัวเอง เป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยเบาหวาน ทำให้สามารถปรับการดูแลตนเองได้ทันท่วงที เช่น เมื่อผู้ป่วยเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (หน้ามืด ใจสั่น เหงื่อแตก หิว) ก็จะสามารถนำเครื่องมาตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตัวเองได้ทันที และสามารถนำผลน้ำตาลที่วัดได้มาอ้างอิงในการแก้ไขการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำได้ตามคำแนะนำของแพทย์ โดยทั่วไปเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา มีขั้นตอนในการใช้งาน คือ เจาะเลือดที่ปลายนิ้ว หยดเลือดลงแถบทดสอบ และอ่านค่าบนหน้าจอ

สำหรับ “เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดจากอะซิโตนในลมหายใจ” (G-Breath) นั้น แตกต่างจากเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพาที่วางขายตามท้องตลาดซึ่งตรวจวัดค่าด้วยการเจาะเลือด แต่ G-Breath ใช้ตรวจและบอกชนิดของเบาหวาน ผ่านทางการตรวจลมหายใจ ซึ่งก็คือ การเป่าลมเข้าไปที่ท่อเป่าของเครื่อง (มีหลายการศึกษาพบว่าอะซิโตน Acetone ในลมหายใจสัมพันธ์กับระดับน้ำตาลในเลือด) เป็นผลงานวิจัยที่มีการพัฒนาออกแบบเซนเซอร์เพื่อใช้ตรวจวัดก๊าซทั้ง 4 ชนิดที่ออกมาพร้อมกับลมหายใจ ได้แก่ อะซีโตน เอทานอล คาร์บอนไดออกไซด์ และ เมทิลไนเตรท ซึ่งก๊าซทั้ง 4 ชนิดนี้สามารถใช้เป็น biomarker ยืนยันภาวะของโรคเบาหวานได้มากกว่า 99%

เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดจากอะซิโตนในลมหายใจ (G-Breath) เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่มีการจัดแสดงในงานประชุม APEC Health Week 2022 ที่ผ่านมา โดยเป็นผลงานของ รศ.(พิเศษ) นพ.สถิตย์ นิรมิตรมหาปัญญา โรงพยาบาลราชวิถี และ ดร.เธียร์สิทธิ์ นาสัมพันธ์ อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย G-Breath เป็นนวัตกรรมระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดจากลมหายใจ อาศัยเทคโนโลยีนาโนเซนเซอร์ เพื่อใช้ตรวจวัดก๊าซทั้ง 4 ชนิดที่ออกมาพร้อมกับลมหายใจ ได้แก่ อะซีโตน เอทานอลคาร์บอนไดออกไซด์ และเมทิลไนเตรท ร่วมกับกับการออกแบบแบบทางวิศวกรรมเพื่อออกแบบทิศทางการไหลของลมหายใจที่กระทบกับอุปกรณ์เซนเซอร์ เพื่อแปลผลถึงระดับน้ำตาลภายในเลือด

ประโยชน์ของเครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดจากอะซิโตนในลมหายใจ (G-Breath)

1. ผู้ป่วยได้รับการเตือนและใช้ติดตามภาวะฉุกเฉินน้ำตาลสูงได้ด้วยตัวเอง

2. การตรวจโดยใช้การเป่า ที่สะดวกกับผู้ป่วยที่อยู่บ้านและไม่สามารถเจาะเลือดตัวเองได้ รวมถึงญาติที่ไม่มีเวลาหรือไม่ได้อยู่ด้วยตอนที่มีภาวะฉุกเฉินเกิดขึ้น

3. ญาติผู้ดูแลมีเวลาในการประกอบอาชีพมากขึ้นโดยอาศัยให้ผู้ป่วยดูแลและติดตามภาวะวิกฤตด้วยตัวของผู้ป่วยเอง (ลดภาระเรื่องการดูแลผู้ป่วย)

อย่างไรก็ตาม G-Breath เป็นเพียงตัวช่วยที่ทำให้การตรวจน้ำตาลในเลือดและบอกชนิดของเบาหวานสะดวกยิ่งขึ้น แต่สิ่งสำคัญคือ ผู้ป่วยต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดเพื่อควบคุมน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *