สายคอนเทนต์ต้องระวัง! กินอาหารสุก ๆ ดิบๆ เสี่ยงพยาธิขึ้นตา ตาบอดได้

0

ปัจจุบันมีคอนเทนต์ในโลกโซเชียล ที่เกี่ยวกับการรับประทานสัตว์น้ำจืดดิบ ๆ เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา ออกมาจำนวนมาก ที่น่ากังวลคือ หลายคนไม่ทราบว่าการรับประทานอาหารปรุงสุกๆ ดิบๆ ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ โดยพยาธิที่อาศัยอยู่ตามสัตว์น้ำจืด เมื่อเข้าไปอยู่ตามจุดสำคัญในร่างกาย เช่น ดวงตา อาจทำให้ตาบอดได้

การรับประทานอาหารบางอย่างหรือการดื่มน้ำที่ไม่สะอาดอาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิได้ พยาธิบางชนิดอาศัยในเนื้อสัตว์ที่เรานำมาปรุงอาหาร พยาธิบางชนิดอาจปนเปื้อนมากับอาหารหรือน้ำดื่ม โรคที่เกิดเนื่องจากพยาธิต่าง ๆ เช่น

– โรคพยาธิใบไม้ตับ เกิดจากการรับประทานอาหารที่ทำจากปลาน้ำจืดที่มีเกล็ด โดยไม่ได้ทำให้สุกเสียก่อน

– โรคพยาธิไส้เดือน/ โรคพยาธิแส้ม้า เกิดจากการรับประทานผักผลไม้ที่ล้างไม่สะอาดหรือกินอาหารที่มีไข่พยาธิปนเปื้อน หรือหยิบของที่ตกบนพื้นดินเข้าปาก หรือไม่ล้างมือก่อนกินหรือปรุงอาหาร ทำให้ไข่พยาธิเข้าสู่ร่างกายได้

– โรคพยาธิหอยโข่ง เกิดจากการรับประทานอาหารที่ปรุงไม่สุกและมีตัวอ่อนของพยาธิ Angiostrongylus cantonensis ซึ่งเป็นพยาธิตัวกลมอาศัยในสัตว์บางชนิด เช่น หอยโข่ง หอยขม หอยปัง หอยทากยักษ์อาฟริกัน ปู กุ้งน้ำจืด กบ

– โรคพยาธิตัวจี๊ด เกิดจากการรับประทานเนื้อสัตว์ที่ปรุงไม่สุก เช่น ปลา กบ ตัวอ่อนของพยาธิที่อยู่ในสัตว์เหล่านี้จะไชผ่านกระเพาะอาหารเข้าสู่กระแสเลือดไปยังตับและไปสู่อวัยวะหรือเนื้อเยื่ออื่น ๆ ของร่างกาย เช่น ผิวหนัง ปอด ตา สมอง

อันตรายที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายของพยาธิในร่างกาย ทำให้เกิดการอักเสบ บวมและปวด หรือมีเลือดออกของอวัยวะหรือเนื้อเยื่อที่พยาธิเคลื่อนที่ไป ที่น่ากลัวคือพยาธิอาจไชเข้าตาทำให้ตาบอด หรือไชเข้าสมองทำให้สมองอักเสบและเลือดออกในสมอง เป็นอัมพาต และเสียชีวิตได้ สำหรับอาการเมื่อมีพยาธิอยู่ในดวงตา เช่น เปลือกตาบวม กระจกตาบวม ความดันตาสูง ปวดตา ตามัว จนถึงตาบอด ขึ้นอยู่กับพยาธิอยู่ส่วนใดของตา พยาธิขึ้นตาทำให้เกิดอาการตามัว ตาพร่าเลือน อาจมีการอักเสบในช่องหน้าลูกตา ทำให้ม่านตาอักเสบและตามัวลง

โดยพยาธิเข้าตามาทางเส้นประสาทตาและไชเข้าตาทะลุจากจอตาขึ้นมาในช่องหน้าลูกตา ความเสียหายหรือการฟื้นการมองเห็นขึ้นกันเส้นทางที่พยาธิไชมาว่าทำความเสียหายในกับส่วนไหนของลูกตาบ้าง การรักษา คือ ยิงเลเซอร์ไปที่ตัวพยาธิไม่ให้สามารถเคลื่อนไหว ก่อนผ่าตัดนำเอาพยาธิออก แนะนำควรทำการรักษาต่อเนื่องเพื่อเช็คร่างกายอย่างละเอียดว่าพยาธิมีเพิ่มเติมในตำแหน่งอื่นของร่างกายอีกหรือไม่

เคล็ดลับการกินให้ห่างไกลพยาธิ

1. หมั่นล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังปรุงอาหาร รวมถึงก่อนรับประทานอาหาร

2. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ เช่น กุ้งเต้น กุ้งแช่น้ำปลา ปลาดิบ (ปลาน้ำจืด) เป็นต้น

3. รับประทานอาหารที่สะอาดและถูกหลักอนามัย โดยรับประทานเฉพาะอาหารที่ปรุงสุก และสะอาดเท่านั้น ปรุงอาหารให้สุกด้วยความร้อนให้นานพอ เพื่อฆ่าตัวอ่อนของพยาธิที่อยู่ในเนื้อสัตว์

4. หากรับประทานผักสด ผลไม้สด ต้องล้างให้สะอาด

5. ดื่มน้ำที่สะอาด

ย้ำอีกครั้ง พยาธิที่อาศัยอยู่ตามสัตว์น้ำจืด เมื่อเข้าสู่ร่างกายอาจเป็นอันตราย และหากพยาธิเข้าไปอยู่ตามจุดสำคัญในร่างกาย เช่น ระบบประสาท สมอง ไขสันหลัง หรือขึ้นตา ทำให้ตาบอดได้ รวมถึงอาจจะรุนแรงถึงเสียชีวิตได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *