บุหรี่ไฟฟ้า ทำลายปอด-เสี่ยงป่วยโรคหอบหืด 1.31 เท่า

0

ปัจจุบันบุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ที่ผู้สูบหันมานิยมสูบมากขึ้นเพราะมีความเชื่อว่าจะช่วยลดอัตราการสูบบุหรี่ธรรมดา และเข้าใจว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายต่อสุขภาพน้อยกว่าการสูบบุหรี่แบบเดิมๆ แต่แท้จริงแล้ว บุหรี่ไฟฟ้าเป็นภัยร้ายที่ทำลายสุขภาพ และเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคต่างๆ

บุหรี่ไฟฟ้า ถือเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับเสพยาสูบหรือเสพนิโคติน โดยการสร้างความร้อนและไอน้ำด้วยแบตเตอรี่ จึงไม่มีควันจากกระบวนการเผาไหม้ โดยสารปรุงแต่งกลิ่นและรสในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามีมากถึง 16,000 รสชาติ เช่น กลิ่นผลไม้ ขนมหวาน ลูกอม เพื่อสร้างแรงดึงดูดและเย้ายวนใจให้นักสูบหน้าใหม่ เด็กและเยาวชน ชื่นชอบ

ผลการศึกษาในสหรัฐอเมริกา ตรวจพบสารพิษในสารปรุงแต่งกลิ่นข้างต้นที่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจและปอด โดยเฉพาะสารไดอะซิทิล (Diacetyl) ที่อยู่ในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอาการหลอดลมฝอยอักเสบ (Bronchiolitis obliterans) นอกจากนี้ สารกลุ่มฟอร์มาลดีไฮด์ซึ่งพบมากในยาฆ่าแมลง เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะส่งผลให้เกิดพิษต่อเซลล์ เกิดความผิดปกติในเยื่อบุผิว และส่งผลให้เกิดการอักเสบของระบบทางเดินหายใจและปอดได้

ปัจจุบันมีข้อมูลและหลักฐานทางวิชาการยืนยันไปในทางเดียวกันแล้วว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพราะในละอองไอของบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสุขภาพ ประกอบด้วย สารนิโคตินปริมาณสูง สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย สารเคมี โลหะหนัก รวมถึงก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กที่สามารถแทรกซึมเข้าสู่ปอดและเข้าสู่กระแสเลือด โดยสารพิษเหล่านี้จะเป็นตัวกระตุ้น ก่อให้เกิดอาการโรคหอบหืดได้ นอกจากนี้ จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสูบบุหรี่ไฟฟ้ากับโรคหอบหืดในวัยรุ่นของนักวิชาการชาวจีน พบว่าผู้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงของการเป็นโรคหอบหืดสูงถึง 1.31 เท่า และหากสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นประจำเสี่ยงเป็นโรคหอบหืดสูงถึง 1.36 เท่า

เนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินเข้มข้นที่เสพติดได้ง่ายกว่าบุหรี่ธรรมดา กระบวนการเผาไหม้ของบุหรี่ไฟฟ้าเป็นการเผาไหม้ที่ใช้ความร้อนสูงกว่าบุหรี่มวน ทำให้เกิดการเผาไหม้ของโลหะหนักที่ผสมในสารแต่งกลิ่นสีก่อให้เกิดมะเร็ง และเกิดละอองไออนุภาคขนาดเล็กเข้าสู่ปอด (PM 2.5) เนื่องจากละอองไอของบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีอันตรายหลายชนิด ได้แก่ นิโคติน โพรพิลีน ไกลคอล สารแต่งกลิ่น สารก่อมะเร็ง โลหะหนัก เช่น อะลูมิเนียม ตะกั่ว ปรอท สังกะสี คาร์บอนิล อิพอกไซด์ โพลิไซคลิกอะโรมาติกไฮดรอกซีคาร์บอน (PAHs) รวมถึงยาฆ่าแมลงและสารเคมีอื่นๆ

บุหรี่ไฟฟ้ายังคงถือเป็นบุหรี่ แม้ว่าจะไม่มีใบยาสูบเป็นส่วนประกอบ แต่บุหรี่ไฟฟ้ามีสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดและมีสารเคมีอันตรายหลายชนิด ซึ่งล้วนเป็นอันตรายต่อร่างกาย รวมทั้งเป็นสารก่อให้เกิดมะเร็ง ทั้งคนสูบและคนรอบข้างที่ได้รับควันหรือละอองไอสีขาวจากบุหรี่ไฟฟ้า จึงควรลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ไฟฟ้า เนื่องจากเป็นสินค้าเสพติดทำลายสุขภาพมีสารพิษ ก่อให้เกิดโรคอันตรายร้ายแรงทั้งต่อตนเองและคนใกล้ชิด

นอกจากภัยต่อสุขภาพแล้ว หากฝ่าฝืนสูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าในสถานที่สาธารณะ ต้องโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *