ไม่หลับไม่นอน ทำเสี่ยงหลายโรค!!

0

“การนอนหลับ” เป็นกิจกรรมพื้นฐานที่มีความจำเป็นและสำคัญต่อสุขภาพ โดยทั่วไปคนเราใช้เวลานอนหลับ 1 ใน 3 ของเวลาทั้งหมด คือ ประมาณวันละ 8 ชั่วโมง แต่ปัญหา คือ หลายคนไม่ยอมหลับไม่ยอมนอน ซึ่งช่วงนี้เป็นกันเยอะเนื่องจากการ Work from Home ทำให้ตารางชีวิตไม่เป็นระบบ เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และอาจนำไปสู่โรคต่าง ๆ ได้

การนอนเป็น 1 ใน 3 ปัจจัยสำคัญต่อสุขภาพที่ดี จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกได้มีคำว่า ควรนอนหลับให้เพียงพอวันละ 7-9 ชั่วโมง ทั้งนี้ ซึ่งความต้องการในการนอนหลับของคนมีไม่เท่ากันเนื่องจากขึ้นอยู่กับอายุ ทารกต้องนอนละวันละ 16 ชั่วโมง วัยรุ่นต้องการวันละ 9 ชั่วโมง ผู้ใหญ่ต้องการวันละ 7-8 ชั่วโมง แต่จากข้อมูลพบว่าประชากรโลกร้อยละ 45 มีอาการผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการนอน โดยร้อยละ 35 เป็นปัญหาการนอนไม่หลับ

55

 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังมีปัญหาการไม่ยอมหลับไม่ยอมนอน เนื่องจากการใช้ชีวิตอยู่กับอินเทอร์เน็ต ดูคลิปวิดีโอต่าง ๆ ดูการแข่งขันกีฬา การดูซีรีส์ หรือการเล่นสมาร์ทโฟน รวมทั้งการทำงานก่อนนอน ซึ่งข้อเท็จจริงแล้วการทำงานหรือการใช้สมาร์ทโฟน ควรทำก่อนเข้านอนประมาณ 4 ชั่วโมง เพราะไม่เช่นนั้นร่างกายจะรู้สึกตื่นตัว และนอนไม่หลับ ยิ่งแสงสีฟ้าจากสมาร์ทโฟนยิ่งมีผลทำให้รู้สึกนอนหลับยาก

ปัญหาการนอนไม่เพียงพอมีผลกระทบต่อสุขภาพมาก อย่างผลระยะสั้น จะทำให้ไม่มีสมาธิ หงุดหงิดง่าย มีอารมณ์แปรปรวน ไม่คงที่ มีอาการเฉื่อยชา ไม่อยากทำอะไรเลย รวมถึงมีปัญหาต่อการเรียนรู้ในวันถัดไป ซึ่งพบว่าคนที่นอนหลับไม่เพียงพอมีปัญหาขาดงานทำงานไม่มีประสิทธิภาพมากกว่าคนที่นอนหลับอย่างเพียงพอถึง 3 เท่า

ส่วนในระยะยาวมีความเกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพ ทำให้ระบบร่างกายทำงานติดขัด จะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และปัญหาด้านระบบหลอดเลือดหัวใจ ระบบภูมิคุ้มกันทำงานโดยมีประสิทธิภาพลดลง หายจากโรคต่าง ๆ ได้ช้าลง หรือฟื้นตัวจากโรคได้ช้า รวมถึงอาจส่งผลให้เกิดปัญหาโรคซึมเศร้า โรคไบโพลาร์ หรือคนสองบุคลิก โดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้ป่วยอยู่เดิมอาจจะทำให้อาการกำเริบได้

นอกจากนี้ ภาวะอ้วนก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจมาจากการนอนไม่เพียงพอ เนื่องจากมีผลต่อระบบการเผาผลาญของร่างกาย ทำให้เกิดความอยากอาหาร แต่ปัญหาคือ ยังไม่มีข้อมูลวิจัยยืนยันชัดเจนถึงสาเหตุเช่นกัน ส่วนความเชื่อที่ว่าการนับแกะจะช่วยให้นอนหลับง่ายนั้น จริง ๆ ไม่มีข้อมูลยืนยัน แต่ที่แน่ ๆ จะทำให้เกิดความกังวล ทำให้หลับยากขึ้น

โรคนอนไม่หลับ พบได้ 1 ใน 3 ของประชากร ยิ่งสูงวัยยิ่งพบมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้ วิธีสังเกตถ้าหัวถึงหมอนเกินครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่หลับติดต่อกันเป็นระยะเวลา 1-2 สัปดาห์ ควรรีบมาพบแพทย์ค่ะ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *