เตรียมพร้อมก่อนทำฟัน ถ้าไม่อยากติดเชื้อในช่องปาก

0

โรคต่างๆ ในช่องปาก อาทิ โรคฟันผุ หากปล่อยให้การผุลุกลามจนถึงโพรงประสาทฟัน อาจเกิดการติดเชื้อแพร่กระจายออกจากฟันไปสู่เนื้อเยื่ออื่นๆ จนนำไปสู่โรคร้ายที่อันตรายต่อสุขภาพได้ นอกจากการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างสม่ำเสมอและถูกวิธีแล้ว การเตรียมพร้อมก่อนไปพบทันตแพทย์ก็เป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในช่องปากได้

สิ่งสำคัญที่สุดคือ การเลือกสถานพยาบาลหรือคลินิกทันตกรรมที่ได้มาตรฐาน มีใบอนุญาต ส่วนทันตแพทย์ก็เช่นเดียวกันต้องมีใบอนุญาตชัดเจน

Feemale mouth isolated vector illustration

โดยเฉพาะการจัดฟันต้องทำโดยทันตแพทย์ที่มีความรู้เรื่องโครงสร้างของขากรรไกรและฟัน หากไปใช้บริการกับคลินิกเถื่อนหรือหมอเถื่อนทำให้มีโอกาสที่จะติดเชื้อในช่องปากสูง เพราะวัสดุที่เอาเข้าไปในปากไม่ถูกสุขลักษณะ ลวดอาจทิ่มไปโดนเหงือก หากเหงือกอักเสบอยู่แล้วยิ่งมีโอกาสติดเชื้อมากขึ้น โรคติดเชื้อจากเหงือก ฟันผุ กรามเน่าเป็นหนอง เกิดอาการบวม เชื้อโรคสามารถแพร่กระจายไปยังกล้ามเนื้อ เส้นเลือด สู่อวัยวะอื่นในร่างกาย อาทิ ปอด หัวใจ เป็นต้น ติดเชื้อร้ายแรงสุดถึงขั้นเสียชีวิตได้!

ซึ่งการจัดฟันขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทันตแพทย์เท่านั้น ไม่ใช่เรื่องของแฟชั่น ฉะนั้น หากฟันดีอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องจัดฟัน

สำหรับผู้ป่วยบางโรคที่ต้องระวังและแจ้งทันตเพทย์ก่อนทุกครั้งที่เข้ารับบริการทำฟันหรือขูดหินปูน ได้แก่…

1. กลุ่มโรคที่เลือดออกง่ายและหยุดไหลยาก

ได้แก่ โรคเกล็ดเลือดต่ำหรือโรคลิวคีเมีย อาจมีจ้ำเลือดหรือจุดเลือดออกตามร่างกายร่วมด้วย โรคไตและผู้ที่มีประวัติเคยล้างไต เพราะจะได้รับยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด ผู้ที่มีประวัติการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจและการใช้ยาละลายลิ่มเลือด

2. กลุ่มที่อาจแสดงอาการในระหว่างการทำฟัน

ได้แก่ โรคหัวใจ อาจมีอาการเจ็บหน้าอก หอบเหนื่อย ใจสั่น โรคหอบหืด อาจมีอาการหอบเหนื่อย ต้องมียาพ่นประจำ และได้รับยาสเตียรอยด์โรคลมชักและโรคความดันโลหิตสูง และสุดท้าย คือ โรคเบาหวานเพราะมีผลกระทบทำให้แผลหายยาก ซึ่งหากแจ้งให้ทันตแพทย์ได้รับทราบก่อน จะช่วยให้สามารถเตรียมป้องกันและเตรียมความพร้อมในกรณีที่อาการกำเริบได้

ทั้งนี้ควรหาเวลาไปให้ทันตแพทย์ตรวจสุขภาพฟันและช่องปากทุก ๆ 6 เดือน แต่ถ้าสงสัยหรือพบอาการผิดปกติในช่องปากควรรีบไปพบแพทย์ทันที อย่าปล่อยทิ้งไว้เพราะอาการอาจลุกลามใหญ่โตได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *