คนเป็นภูมิแพ้เสี่ยง “ซึมเศร้า” กว่าคนทั่วไป จริงหรือไม่?

0

โรคภูมิแพ้และภาวะซึมเศร้าเกี่ยวข้องกันหรือไม่?

อาการภูมิแพ้ ได้แก่ จาม น้ำมูกไหล ไอ เจ็บคอและปวดศีรษะ อาการเหล่านี้มีตั้งแต่เล็กน้อยถึงรุนแรง ในขณะที่บางคนที่มีอาการภูมิแพ้สามารถกระทบกับการใช้ขีวิตประจำวันปกติของพวกเขา

หากเพื่อนๆ มีภาวะซึมเศร้าและวิตกกังวลพร้อมกับอาการแพ้อาจคิดว่าอาการก่อนหน้านี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาการที่เกิดขึ้นตามหลัง แต่ปรากฏว่าทั้งสองอาการนี้มีการเชื่อมโยงกันระหว่างโรคภูมิแพ้และภาวะซึมเศร้าหรือความวิตกกังวล
ที่น่าสนใจคือ โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้มีการเชื่อมโยงกับอัตราการซึมเศร้าที่สูงขึ้นและพฤติกรรมการฆ่าตัวตายด้วยเช่นเดียวกัน

ตอนนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่มีอาการแพ้จะมีอาการซึมเศร้าหรือวิตกกังวลนะครับ แต่ในทางกลับกัน อาจทำให้มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าหากมีประวัติของโรคภูมิแพ้

people-with-allergies-risk-depression-than-the-average-person

การเชื่อมโยงนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร?

ทุกคนที่เป็นโรคภูมิแพ้เรื้อรังและถาวรอาจยืนยันถึงความรู้สึกที่ไม่ดีส่วนใหญ่ของโรค การรู้สึกของอาการจากโรคเวลาหนึ่งหรือสองวันอาจไม่ทำให้อารมณ์โดยรวมของเพื่อนๆ ลดลง ในทางกลับกันการประสบกับวันที่เลวร้ายมากกว่าระยะเวลาที่ควรจะเป็นนั้นส่งผลต่อทัศนะของผู้ป่วยในที่สุด

อาการแพ้อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเพื่อนๆ ในที่ทำงานและโรงเรียนและขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการ แม้ว่าบางคนจะไม่มีการเชื่อมโยงการแพ้ของพวกเขากับภาวะซึมเศร้า แต่ก็มีความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างสุขภาพร่างกายและอารมณ์

ในความเป็นจริงรวมอยู่ในสาเหตุของภาวะซึมเศร้าทางคลินิกเป็นเหตุการณ์ที่เครียดจากการเจ็บป่วย ตัวอย่างเช่น การวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจหรือมะเร็งสามารถทำให้คนอ่อนแอต่อภาวะซึมเศร้าได้

แน่นอนการแพ้ไม่ร้ายแรงเท่าปัญหาสุขภาพ อย่างไรก็ตามความรู้สึกไม่สบายทุกวันอาจทำให้เพื่อนๆ รู้สึกแย่ได้โดยไม่คำนึงถึงความรุนแรงของการเจ็บป่วย

แก้ไขความเชื่อมโยงนี้ได้อย่างไร?

ภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลอย่างอ่อนสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง ถ้าไม่พูดคุยกับแพทย์เกี่ยวกับการรักษา ตัวเลือกอาจรวมถึงจิตบำบัด ยาต้านความวิตกกังวลหรือยากล่อมประสาท การเยียวยาที่แบบสามารถทำได้เองอ เช่น:

  • การทำสมาธิ
  • หายใจลึก ๆ
  • การออกกำลังกาย
  • นอน
  • การรับประทานอาหารที่สมดุลและมีสุขภาพดี
ที่มา: Allergies and Depression: The Surprising Connection โดย Timothy J. Legg, PhD, CRNP, Healthline.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *