MRI ตรวจรักษา “โรคหลอดเลือดสมอง” ลดพิการ-ตายได้

0

“โรคหลอดเลือดสมอง”

เป็นโรคทางระบบประสาทที่เป็นปัญหาสาธารณสุขระดับโลก ประมาณการว่า ทุกปีมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมากกว่า 15 ล้านคนทั่วโลก ในขณะที่ประเทศไทยคาดว่ามีผู้ป่วยรายใหม่ในแต่ละปีสูงถึง 150,000 ราย ฉะนั้นการดูแลรักษาจึงเป็นเรื่องสำคัญ หนึ่งในวิธีที่น่าสนใจ คือ เครื่อง MRI

mri-for-the-treatment-of-stroke-reduce-the-disability-death-2

นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ ให้ข้อมูลที่น่าสนใจว่า โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุของความพิการหรือเสียชีวิตเป็นลำดับต้นๆ โดยโรคดังกล่าว แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

  1. โรคหลอดเลือดสมองตีบ

เกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงสมองเกิดการตีบหรืออุดตัน เป็นผลมาจากการที่ผู้ป่วยมีปัจจัยเสี่ยง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง การบริโภคอาหารไขมันสูง สูบบุหรี่ ขาดการออกกำลังกาย ภาวะเลือดข้น ซึ่งผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงสะสมเป็นเวลานานจะทำให้ผนังหลอดเลือดหนาและแข็งตัว เกิดการตีบหรืออุดตัน สมองขาดเลือดเป็นอัมพาตได้

  1. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรือโรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง

เกิดจากหลอดเลือดมีความเปราะบางร่วมกับภาวะความดันโลหิตสูง ทำให้บริเวณที่เปราะบางนั้นโป่งพอง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เส้นเลือดสมองแตกได้ โดยจะมีอาการอ่อนแรงแขนขาครึ่งซีก หน้าเบี้ยวครึ่งซีก เหน็บชาตามร่างกายครึ่งซีก พูดไม่ได้ พูดไม่ชัด กลืนลำบาก สำลัก เห็นภาพซ้อน ซึมลง ปวดศีรษะรุนแรง ปวดต้นคอ คลื่นไส้อาเจียน เดินเซ

mri-for-the-treatment-of-stroke-reduce-the-disability-death

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ในฐานะหน่วยงานที่รักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยด้านระบบประสาทแบบครบวงจร มีการตรวจรักษาระบบประสาทและสมองที่ทันสมัยด้วยเครื่อง MRI ซึ่งเป็นเครื่องมือในการวางแผนรักษาให้กับผู้ป่วย โดยมีหลักการทำงานโดยอาศัยคุณสมบัติความเป็นแม่เหล็กของไฮโดรเจนอะตอมภายในร่างกายภายใต้สนามแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อตรวจประเมินความผิดปกติของผู้ป่วยเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง

ยกตัวอย่างเช่น การผ่าตัดลมชัก หรือผ่าตัดอื่นๆ แพทย์จะทำการ MRI ก่อน เพื่อประเมินและพยากรณ์ผลการผ่าตัด การตรวจดูเส้นเลือดและการไหลเวียนของเลือดเพื่อค้นหาความผิดปกติของหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำ เพื่อเป็นตัวช่วยตัดสินใจให้ยาฉีดละลายลิ่มเลือด กรณีระยะเวลาการเกิดเส้นเลือดสมองตีบไม่ชัดเจน นอกจากนี้ เครื่องมือ MRI ชนิด 3 Tesla ที่มีเทคนิคพิเศษที่เรียกว่า Diffusion Tensor Imaging สามารถแสดงให้เห็นเส้นใยประสาท เพื่อแพทย์จะได้หลบเลี่ยงเส้นใยประสาทที่สำคัญ

สรุปได้ว่า เทคโนโลยี MRI เป็นเครื่องมือในการวินิจฉัยและวางแผนการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะลดความรุนแรงที่อาจทำให้ผู้ป่วยพิการหรือเสียชีวิตลงได้ค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *