เหล่าชาวสูงวัยต้องระวัง “โรคจุดภาพชัดเสื่อม”

0

“โรคจุดภาพชัดเสื่อม” (Macular Degeneration)

เป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการเสื่อมของบริเวณจุดภาพชัดของจอตา ทำให้สูญเสียการมองเห็นส่วนกลางของภาพมักเกิดขึ้นตามการเสื่อมสภาพของร่างกายตามอายุขัย พบได้บ่อยในผู้มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไปนอกจากนี้ยังพบร่วมกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น พันธุกรรม การติดเชื้อในตา ผู้ที่มีสายตาสั้นมากๆ หรือผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ

Macular Degeneration

ที่น่ากลัวก็คือ โรคจุดภาพชัดเสื่อมระยะลุกลามนั้น สามารถทำให้ตาบอดได้จากการมีเส้นเลือดผิดปกติอยู่ใต้จุดภาพชัด ซึ่งจะรั่วซึมและแตกง่าย ทำให้เลือดออกหรือมีน้ำและไขมันรั่วไปสะสมจนเกิดจุดภาพชัดบวม โดยผู้ป่วยจะเริ่มจากมองเห็นภาพตรงกลางบิดเบี้ยว ต่อมาจะเกิดการการทำลายเนื้อเยื่อเซลล์ประสาทตาบริเวณดังกล่าว จนทำให้ผู้ป่วยมองตรงกลางภาพมืดลงในที่สุด

ปัจจุบันมียาฉีดเข้าวุ้นตาซึ่งสามารถทำให้ผู้ป่วยกลับมาเห็นภาพชัดเจนขึ้น หรือทำให้อาการคงที่ ซึ่งต่างจากอดีตที่ใช้แสงเลเซอร์ในการรักษา ทำให้การมองเห็นคงที่แต่ไม่สามารถทำให้การมองเห็นดีขึ้นได้ และด้วยวิวัฒนาการด้านการรักษาที่ดีขึ้นมากในปัจจุบัน หากสามารถตรวจพบอาการได้เร็วขึ้นก็จะทำให้ได้ผลการรักษาที่ดีมากยิ่งขึ้น

ครอบครัวที่มีผู้สูงวัย ควรดูแลและใส่ใจผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด อาจเริ่มต้นด้วยวิธีการตรวจง่ายๆ โดยให้ผู้สูงอายุลองปิดตาทีละข้าง แล้วมองในระยะไกลๆ หากมีสายตาผิดปกติ เมื่อมองไปไกลๆ จะพบว่าตาแต่ละข้างนั้นจะเห็นภาพต่างกันหรือมีความชัดเจนของภาพไม่เท่ากัน ซึ่งอาจเกิดจากโรคตาก็ได้ นอกจากโรคจุดภาพชัดเสื่อมนี้แล้ว ยังอาจเป็นต้อกระจก ต้อหิน ได้อีกด้วย ผู้ใกล้ชิดจึงควรรีบพาท่านมาตรวจกับจักษุแพทย์เพื่อการวินิจฉัยโรคที่แน่นอนต่อไป

ผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปีนับเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อโรคตาต่างๆ ได้ง่าย จึงควรรับการการตรวจตาอย่างน้อยปีละครั้ง ส่วนผู้ที่มีอายุน้อยก็ไม่ควรละเลยการดูแลสุขภาพตาเช่นกัน โดยไม่ควรใช้สายตาอ่านหนังสือ อ่านจอคอมพิวเตอร์ หรือเพ่งหน้าโทรศัพท์มือถือ ติดต่อกันนานๆ ควรพักสายตาทุก 45-60 นาที แล้วจึงค่อยใช้สายตาต่อ นอกจากนี้ การงดสูบบุหรี่ ลดอาหารที่มีไขมันสูง สวมแว่นกันแดดเมื่ออยู่กลางแจ้งเพื่อลดความจ้าของแสงและป้องกันรังสียูวี   ก็ยังช่วยถนอมสายตาให้อยู่กับเราได้นานๆ อีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *