เข้าหน้าฝนเสี่ยง “ไข้หวัดใหญ่-ไข้เลือดออก”

0

ทนกับอากาศร้อนจัดมาหลายเดือน พออุณหภูมิจะเริ่มลดลงเพราะเข้าหน้าฝนกลับไม่ได้ชิลล์กันเต็มที่ เพราะเมื่ออากาศเริ่มเย็นลงและมีความชื้นสูงขึ้น เป็นสาเหตุทำให้โรคหลายชนิดสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว โดยเฉพาะสองโรคฮิตช่วงฤดูฝนอย่าง โรคไข้หวัดใหญ่และโรคไข้เลือดออก

91

 

“โรคไข้หวัดใหญ่” เป็นการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน ที่ติดต่อจากการสัมผัสสารคัดหลั่ง (น้ำมูก น้ำลาย หรือเสมหะ) ของผู้ป่วย ผ่านการไอหรือจามรดกัน โดยหลังจากได้รับเชื้อจะมีอาการคล้ายไข้หวัด แต่จะมีอาการปวดกล้ามเนื้อมากและปวดศีรษะ อ่อนเพลีย แต่สามารถหายเองได้ใน 5-7 วัน สำหรับกลุ่มเสี่ยง อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ เช่น ปอดบวม หายใจลำบาก และอาจทำให้เสียชีวิตได้

 

สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคทั้งหลาย ได้แก่ 1. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 2. เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี 3. ผู้มีโรคเรื้อรังประจำตัว 4. ผู้สูงอายุที่อายุ 65 ปีขึ้นไป 5. ผู้พิการทางสมอง 6. โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่ภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ และ 7. โรคอ้วน (น้ำหนัก>100 กิโลกรัม หรือ BMI >35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)  สามารถขอรับบริการวัคซีนได้ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ และสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2563 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ส่วน “โรคไข้เลือดออก” นั้นเป็นโรคประจำถิ่นของไทย โดยเฉพาะช่วงหน้าฝน มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ซึ่งกว่าร้อยละ80 เป็นยุงลายที่อยู่ในบ้าน ซึ่งจะวางไข่ในน้ำที่ขังอยู่ตามที่ต่าง ๆ ผู้ป่วยระยะแรกจะมีอาการเหมือนการติดเชื้อไวรัสทั่วไป ได้แก่ อาการไข้ ปวดเมื่อยตามตัว อาจมีอาการปวดกระดูกมาก ไข้จะสูงอยู่ประมาณ 2-7 วัน หลังจากนั้นไข้จะลง พร้อมกับอาจจะมีอาการเลือดออกผิดปกติ มือเท้าเย็น หรือช็อคได้

 

ในส่วนของวิธีป้องกันยุง ได้แก่ กางมุ้งทุกครั้งที่เข้านอน, ใช้ยาจุดกันยุงใช้สารทาป้องกันยุง ลดการเกาะหรือป้องกันยุง, ป้องกันไม่ให้ยุงกัดตอนกลางวัน โดยใช้ไม้ตียุงหรือผลิตภัณฑ์ทาไล่ยุง, ฉีดพ่นสารกำจัดยุง และที่สำคัญ คือการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันไม่ให้มีลูกน้ำยุงลายภายในและภายนอกบ้าน ทั้งนี้ หากมีไข้สูงเฉียบพลัน กินยาลดไข้แล้วไข้ไม่ลด อาเจียน อ่อนเพลีย ควรรีบไปพบแพทย์ทันที

 

อย่างไรก็ตาม แม้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19จะไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่ก็ไม่ควรวางใจ ยังคงต้องดูแลและป้องกันตัวเองอย่างต่อเนื่อง เพราะนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 แล้ว ยังส่งผลให้สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ที่เป็นโรคทางเดินหายใจเหมือนกันดีขึ้นด้วย จากการที่ร่วมกันใส่หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า เมื่อออกมานอกบ้าน ซึ่งมีสถิติชัดเจนว่า ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ และปอดบวมลดลง

 

ย้ำกันอีกครั้ง หน้าฝนมาแล้ว อย่าลืมดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ใส่หน้ากากเมื่อออกมาชุมชน ล้างมือบ่อย ๆ ไม่เอามือไปสัมผัสใบหน้า เพื่อจะได้ปลอดภัยทั้งจากไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ และโควิด

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *