กาแฟอาจช่วยลดอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

0

การศึกษาใหม่เกี่ยวกับ Nephrology Dialysis Transplantationindicates หรือการปลูกถ่ายไต ชี้ให้เห็นว่า การบริโภคคาเฟอีนมากขึ้นอาจช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังได้

นักวิจัยตั้งข้อสังเกตว่า การบริโภคคาเฟอีนอาจเกี่ยวข้องกับอัตราการเสียชีวิตที่ลดลงของผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรัง โดยผลกระทบที่เป็นไปได้ในการป้องกัน คาเฟอีนอาจเกี่ยวข้องกับผลกระทบที่ระดับหลอดเลือด เนื่องจากคาเฟอีนเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นสารอาหารที่ช่วยในการส่งเสริมการปลดปล่อยสาร เช่น ไนตริกออกไซด์ ซึ่งช่วยปรับปรุงเส้นเลือด

คนอเมริกันกว่า 89% บริโภคคาเฟอีนเป็นประจำทุกวัน และ 14% พบว่าเป็นโรคไตเรื้อรัง แถมยังมีการคาดการณ์ว่าจะมีความชุกของโรคเพิ่มมากขึ้นด้วย

coffee-may-reduce-the-mortality-rate-in-patients-with-chronic-kidney-disease

การศึกษาเก็บข้อมูลจากคนอเมริกัน 4,863 คน ในช่วงปี 2542 ถึง พ.ศ. 2553 เมื่อเทียบกับคนที่บริโภคเครื่องดื่มคาเฟอีนในปริมาณที่น้อยกว่า ผู้บริโภคคาเฟอีนมีแนวโน้มที่จะเป็นเพศชาย มีระดับการศึกษาที่สูง รายได้ดี

ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคคาเฟอีนและการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง เมื่อเทียบกับคนที่บริโภคคาเฟอีนน้อย ผู้ป่วยที่ใช้คาเฟอีนในระดับสูงจะลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตลงเกือบร้อยละ 25 โดยมีการติดตามผลระยะเวลา 60 เดือนด้วยกัน

อย่างไรก็ตาม นักวิจัยได้เน้นย้ำว่าการศึกษาเชิงสังเกตการณ์นี้ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าคาเฟอีนช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังได้ แต่แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่จะมีผลป้องกันได้เช่นเดียวกันนั่นเอง

สำหรับเพื่อนๆ ที่ดื่มกาแฟเป็นประจำ เฮียแนะนำให้ดื่มแต่พอดี ส่วนผู้ป่วยโรคไตควรเลือกกินอาหารตามที่แพทย์แนะนำในเบื้องต้นจะดีที่สุดนะครับ และที่แน่ๆ การออกกำลังกายช่วยได้ครับ การออกกำลังกายช่วยอาการของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังดีขึ้น

ที่มา: Caffeine consumption may extend life expectancy for people with kidney disease
โดย Oxford University Press USA, Sciencedaily.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *