Tag Archives: Kidney disease

วิธีการฝึกกิน “โซเดียม” อย่างพอดี ลดเสี่ยงโรคไต

จากบทความเรื่อง 6 สัญญาณอันตราย “โรคไต” รู้ก่อน เสี่ยงน้อยกว่า! ทำให้เราได้เรียนรู้ถึงสัญญาณเตือนอันตรายจากโรคไตแล้ว ต้องบอกว่าแนวทางหนึ่งในการป้องกันโรคไตเรื้อรังได้ดีที่สุดนั้นคือ เราต้องลดอาหารที่มีโซเดียมสูงหรืออาหารที่มีรสเค็ม

6 สัญญาณอันตราย “โรคไต” รู้ก่อน เสี่ยงน้อยกว่า!

ผลกระทบจากวิถีชีวิตที่เร่งรีบของคนไทย สร้างพฤติกรรมที่นำไปสู่ปัญหาสุขภาพระยะยาวอย่างพฤติกรรมการทานอาหารที่ไม่เหมาะสม จนเป็นบ่อเกิดของโรคภัยในที่สุด โดยเฉพาะหนึ่งในโรคที่คุกคามสุขภาพคนไทยอันดับต้นๆ นั่นคือ “โรคไต”

กาแฟอาจช่วยลดอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

การศึกษาใหม่เกี่ยวกับ Nephrology Dialysis Transplantationindicates หรือการปลูกถ่ายไต ชี้ให้เห็นว่า การบริโภคคาเฟอีนมากขึ้นอาจช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังได้

ดูแลสุขภาพอย่างไรให้ห่างไกล “โรคไต”

เรียกว่าเป็นปัญหาสุขภาพที่น่ากังวลใจอันดับต้นๆ ของบ้านเราก็ว่าได้ สำหรับปัญหาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่ง ถือว่าเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาด ผู้ป่วยมักมีภาวะแทรกซ้อนทางร่างกายอย่างรุนแรง ส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว

“โรคไต” โรคร้ายที่ใครๆ ที่ส่ายหน้า

โรคไต (Kidney disease) คือ โรคที่เกิดจากไตทำงานผิดปกติจึงส่งผลให้เกิดของเสีย และ/หรือ สารอาหาร และ/หรือธาตุอาหารส่วนเกินที่ปกติร่างกายจะกำจัดออกทางปัสสาวะโดยผ่านการทำงานของไต