รู้จัก 3 โรคดวงตา ที่อาจมีสาเหตุจากฝุ่น PM 2.5

0

PM 2.5 คือ ฝุ่นที่มีขนาดเล็กและมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน ไม่สามารถที่จะมองเห็นด้วยตาเปล่า ซึ่งเมื่อสูดดมฝุ่น PM 2.5 ที่มีค่าสูงเกินมาตรฐานนอกจากจะส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจแล้ว ยังสามารถส่งผลกระทบต่อดวงตาได้ด้วย และนี่คือ 3 โรคดวงตา ที่อาจมีสาเหตุจากฝุ่น PM 2.5

การอยู่ในพื้นที่ที่มีฝุ่น PM 2.5 ที่มีค่าเกินมาตรฐานเป็นเวลานานโดยไร้สิ่งป้องกัน อาจทำให้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผิวรอบดวงตาบริเวณที่มีการสัมผัสกับฝุ่น โดยทั่วไปฝุ่นขนาดเล็กอาจจะทำให้ดวงตาเกิดการระคายเคือง แสบตา คันตา แต่โดยทั่วไปแล้วอาการผิดปกติ เช่น ระคายเคืองตา แสบตา คันตา ฯลฯ เหล่านี้ มักเป็นเพียงระยะเวลาสั้น ๆ ไม่ทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงกับดวงตา

นอกจากนี้ ฝุ่น PM 2.5 อาจทำให้เกิดอาการตาแห้ง หรือเยื่อบุตาอักเสบซึ่งถ้าเป็นมากจะทำให้มีอาการตาแดงได้ ในผู้ที่ภูมิแพ้ที่ตา หรือในผู้ใช้คอนแทคเลนส์อาจมีความรุนแรงขึ้น เช่น อาการตาแดง คัน เคืองตา และมีขี้ตามาก หากมีการขยี้ตาก็อาจทำให้เกิดกระจกตาอักเสบหรือเป็นแผลได้ อย่างไรก็ตาม หากเราหายใจในสภาพอากาศที่มีฝุ่นชนิดนี้อยู่มาก นานวันเข้าก็อาจทำให้เกิดอันตรายและเกิดโรคต่าง ๆ ได้อีกมาก ในส่วนของโรคเกี่ยวกับดวงตานั้น มีดังนี้

1. โรคเยื่อบุตาอักเสบ

โรคเยื่อบุตาอักเสบ หรือโรคตาแดง คือ ภาวะที่เยื่อบุตาเกิดการอักเสบหรือติดเชื้อ โรคนี้เกิดจากหลายสาเหตุ ทั้งจากการติดเชื้อ เช่น ติดเชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย ปรสิต หรือจากการไม่ติดเชื้อ เช่น เยื่อบุตาอักเสบจากภูมิแพ้ การระคายเคืองจากสารเคมี มลพิษทางอากาศ ซึ่งฝุ่น PM 2.5 ที่มีค่าเกินมาตรฐานนี้ถือเป็นมลพิษทางอากาศ โดยผู้ป่วยมักมีอาการแสบตา ระคายเคืองตา ตาแดง คันตา น้ำตาไหล มีขี้ตามาก ทั้งนี้ หากเกิดอาการระคายเคืองตามาก ควรพบจักษุแพทย์

2. โรคกระจกตาอักเสบ

โรคกระจกตาอักเสบ คือ การอักเสบที่เนื้อเยื่อกระจกตา สำหรับสาเหตุของโรคนั้นอาจเกิดจากการติดเชื้อ การอักเสบ หรือการบาดเจ็บที่กระจกตา นอกจากนี้ อาการตาแห้ง ระคายเคืองตา หรือการขยี้ตา อันมีสาเหตุจากฝุ่น PM 2.5 มีส่วนทำให้กระจกตาอักเสบได้ โดยผู้ป่วยโรคกระจกตาอักเสบ จะมีอาการ อาทิ ตาแดง ปวดตา ตาบวม ตาแห้ง ระคายเคืองตา ตาไวต่อแสงหรือตาแพ้แสง ตามัว มีน้ำตาไหลออกมาจากดวงตา ประสิทธิภาพในการมองเห็นลดลง มีอาการเจ็บเมื่อลืมตา

3. โรคภูมิแพ้ตา

โรคภูมิแพ้ เกิดจากการที่ร่างกายตอบสนองไวผิดปกติต่อสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย หรืออาจเรียกว่าสารก่อภูมิแพ้ สำหรับโรคภูมิแพ้ตา เกิดจากจากหลายสาเหตุด้วยกัน ที่พบบ่อย ได้แก่ ไรฝุ่น เกสรดอกไม้ เชื้อรา คอนแทคเลนส์ เป็นต้น สำหรับผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 ในคนปกติทั่วไป จะทำให้ตาแห้ง และเป็นโรคตาแดงง่ายขึ้น ส่วนในผู้ที่เป็นภูมิแพ้อยู่แล้วจะทำให้ภูมิแพ้ตากำเริบมากขึ้น เช่น มีอาการตาแดง ระคายเคืองตา คันตา เปลือกตาบวม มีขี้ตาเป็นเมือกสีขาว

ดังนั้น หากต้องไปในพื้นที่ที่ค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน นอกจากต้องใส่หน้ากากอนามัยปิดจมูกและปิดปากทุกครั้งแล้ว อย่าลืมใส่แว่นตาป้องกันฝุ่นและลมเพื่อป้องกันดวงตาจากฝุ่น PM 2.5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *