เลือกเครื่องสำอางออร์แกนิกอย่างไรให้เหมาะกับผิว

0

หลายคนอาจมีข้อสงสัยว่าเมื่อเราจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผิว เพื่อดูแลผิวทั่วทั้งรายกายของเราจะดูอย่างไร แล้วออร์แกนิกได้มาจากอะไร มีอะไรอยู่ในนั้น และมาจากไหน เป็นแหล่งที่มาจาก เป็นแหล่งธรรมชาติ เช่น พืช สัตว์ แร่ธาตุ และแหล่งทะเลหรือไม่ หรือมาจากปิโตรเคมี?

  1. เกิดขึ้นตามธรรมชาติ: ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เหล่านี้ใช้ในสภาพธรรมชาติที่ยังไม่ผ่านกระบวนการ ตัวอย่างของส่วนผสมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ได้แก่ น้ำผึ้งดิบและดอกไม้
  2. เหมือนกันตามธรรมชาติ: ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ที่เหมือนธรรมชาตินั้นผลิตขึ้นในห้องปฏิบัติการและมีลักษณะทางเคมีเหมือนกับที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ ตัวอย่างคือกรดซอร์บิก เดิมทีมาจากผลเบอร์รี่โรวัน ปัจจุบันกรดซอร์บิกถูกรวมเข้าเป็นส่วนผสมที่เหมือนกันตามธรรมชาติ
  3. สังเคราะห์: มันเป็นส่วนผสมที่สร้างขึ้นและดำเนินการในห้องปฏิบัติการ ตัวอย่างเช่น พาราเบน ซึ่งเป็นสารกันเสียที่พบได้ทั่วไปในเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิว

แล้วเราจะให้นิยามกับคำว่าผลิตภัณฑ์ตามธรรมชาติหรืออร์แกนิคได้อย่างไร? ให้คุณนึกว่าเพียงเพราะส่วนผสมมาจากธรรมชาติไม่ได้หมายความว่าผ่านกระบวนการตามธรรมชาติส่วนผสมสามารถผ่านกระบวนการทางกายภาพหรือทางเคมี

  • ผ่านกระบวนการทางกายภาพ หมายถึงองค์ประกอบหรือโครงสร้างของโมเลกุลยังคงเหมือนเดิม 
  • กระบวนการทางเคมีหมายถึงการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบโมเลกุลหรือโครงสร้าง

ตัวอย่างของส่วนผสมที่ได้มาจากธรรมชาติแต่ผ่านการแปรรูปทางกายภาพ ได้แก่ น้ำมันและเนยดิบที่ไม่ผ่านการขัดสี สิ่งเหล่านี้ผ่านกระบวนการเช่นการบีบเย็นหรือการกรอง ตัวอย่างของส่วนผสมที่ได้มาจากธรรมชาติแต่ผ่านกระบวนการทางเคมี ได้แก่ ไขละหุ่ง เป็นไขพืชที่ได้จากเมล็ดละหุ่ง ผลิตขึ้นโดยการเติมไฮโดรเจนลงในน้ำมันละหุ่งบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นกระบวนการที่เรียกว่าการเติมไฮโดรเจน

เราจะเลือกผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกให้กับผิวจะใช้เกณฑ์ไรบ้าง

– รู้จักป้ายกำกับ (Label) มีการรับรองและคำทางการตลาดมากมายภายใต้ผลิตภัณฑ์ “ธรรมชาติ” บางคนถูกควบคุมและบางคนไม่ได้

ระบุส่วนผสมจากธรรมชาติ (Organic)บริษัทต่างๆ สามารถให้ผลิตภัณฑ์ของตนได้รับการรับรองออร์แกนิกที่เชื่อถือได้ พวกเขายังสามารถติดฉลากผลิตภัณฑ์ของตนเป็นออร์แกนิกเพื่อระบุว่าส่วนผสมทั้งหมดมาจากแหล่งออร์แกนิก ซึ่งหมายความว่าตัวผลิตภัณฑ์อาจไม่ได้รับการรับรอง แต่ส่วนผสมทั้งหมดได้รับการรับรองออร์แกนิก

– สีเขียว  (Green) คำที่ไม่มีการควบคุมนี้หมายถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ผลิตภัณฑ์ “สีเขียว” มักจะผลิตขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจำกัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอาจมีวัตถุดิบที่เก็บเกี่ยวในลักษณะที่เอื้อต่อสิ่งแวดล้อมแทนที่จะทำลายสิ่งแวดล้อม เนื่องจากคำนี้ไม่มีการควบคุม จึงอาจหมายถึงสิ่งที่แตกต่างกันสำหรับแบรนด์ต่างๆ

– ความสะอาด  (Clean) คำที่ไม่ได้ควบคุมนี้อธิบายถึงผลิตภัณฑ์ที่โดยทั่วไปเน้นที่การปลอดสารพิษ โปรดทราบว่าคำนี้อาจหมายถึงสิ่งต่าง ๆ สำหรับแบรนด์ต่าง ๆ เนื่องจากไม่มีข้อบังคับของรัฐบาลกลาง

– มังสวิรัติ (Vegan) ผลิตภัณฑ์เหล่านี้สร้างขึ้นโดยไม่มีผลพลอยได้จากสัตว์

– ปราศจากความโหดร้าย Cruelty-free คำว่า “ปราศจากความโหดร้าย” หมายความว่าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปไม่ได้ผ่านการทดสอบกับสัตว์ อย่างไรก็ตาม อาจมีการทดสอบส่วนผสมแต่ละอย่างกับสัตว์ นอกจากนี้ สิ่งสำคัญที่ควรทราบก็คือ แม้ว่าผลิตภัณฑ์วีแกนมักจะปราศจากการทารุณกรรม แต่ผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากการทารุณกรรมก็ไม่ใช่วีแกนเสมอไป ตัวอย่างจะเป็นลิปบาล์มออร์แกนิกที่มีขี้ผึ้ง แบรนด์ต่างๆ สามารถอ้างสิทธิ์ในข้อกำหนดเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องได้รับการรับรอง เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีข้อบังคับสำหรับข้อกำหนดดังกล่าว แต่ถ้าแบรนด์ต่างๆ ต้องการรับรอง หลายๆ องค์กรก็รับรองผลิตภัณฑ์วีแก้นและผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากความโหดร้าย

-การค้าที่เป็นธรรม (Fair-trade)

ตัวบ่งชี้ที่มีการควบคุมนี้มุ่งเน้นไปที่การจัดหา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนผสมมีแหล่งที่มาอย่างมีจริยธรรมในแง่ของโลก ผู้คน หรือสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้เป็นเกณฑ์สำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคและต้องการใช้ ไม่ว่าจะเพื่อดูแลรักษาผิว ปลอบประโลมผิว และสิ่งแวดล้อม แล้วมาดูกันต่อตอนหน้าว่าแล้วสกินแคร์ที่เราควรเลือกใช้ควรเป็นอย่างไรกันค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *