‘โยเกิร์ต’ กินยังไงไม่ให้อ้วน!

0

โยเกร์ตมีส่วนประกอบของจุลินทรีย์โพรไบโอติก (Probiotic) เช่น แล็กโตบาซิลลัส บัลการิคัส (L. bulgaricus) แล็กโตบาซิลลัส คาเชอิ (L. casei) แล็กโตบาซิลลัส อะซิโดฟิลลัส (L. acidophilus) ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย โดยตรงเข้าป้องกันโรคที่เกิดจากจุลินทรีย์ก่อโรคและจุลินทรีย์ฉวยโอกาสในระบบทางเดินอาหาร

หนังสือ สุขภาพดีด้วยโปรไบโอติกอธิบายว่า จุลินทรีย์ก่อโรคเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการท้องเสียและติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร ส่วนจุลินทรีย์ฉวยโอกาสจะซ้ำเติมให้ผู้ที่ร่างกายอ่อนแอหรือเจ็บป่วยมีอาการรุนแรงและฟื้นตัวช้า

‘โยเกิร์ต’ กินยังไงไม่ให้อ้วน!

ทั้งยังมีรายงานว่า โพรไบโอติกช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกัน โดยกระตุ้นเม็ดเลือดขาวให้จัดการกับเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกาย พร้อมช่วยเพิ่มระดับสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำลายเชื้อโรค

ดังนั้นจึงควรกินอาหารที่มีส่วนประกอบของโพรไบโอติก เช่น โยเกิร์ต เป็นประจำเพื่อช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน รักษาสมดุลของจุลินทรีย์ภายในลำไส้และป้องกันปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นด้วย

กินโยเกิร์ตยังไงไม่ให้อ้วน!?!

กินดยเกิร์ตวันละ 1-2 ถ้วยเป็นประจำทุกวัน เลือกโยเกิร์ตรสธรรมชาติ สูตรไขมันต่ำ เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพโดยไม่ได้รับน้ำตาลจากการปรุงแต่งรสชาติและไขมันอิ่มตัวส่วนเกินมากเกินไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *