ช่วงเวลาไหนที่ร่างกายเผาผลาญไขมันได้ดีที่สุด?

0

เพื่อนๆ เคยสงสัยมั้ยว่า… ช่วงเวลาไหนที่ร่างกายเผาผลาญไขมันได้ดีที่สุด? นาฬิการ่างกายระบุถึงช่วงเวลาที่ร่างกายของเราเผาผลาญแคลอรี่มากที่สุดแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำอะไรเลยก็ตาม จากการศึกษาแสดงให้เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ นักวิจัยได้รายงานใน Current Biology พบว่า

มื่อเรานอนหลับเราเผาผลาญแคลอรี่มากขึ้น 10% ในช่วงบ่ายและช่วงเย็น โดยเป็นการเผาผลาญที่มากกว่าตอนเช้า 

การค้นคว้าครั้งนี้มีบทบาทสำคัญในการควบคุมการเผาผลาญอาหาร พวกเขายังได้อธิบายบางส่วนว่า ทำไมคนที่มีตารางการนอนหลับที่ไม่สม่ำเสมอเนื่องจากทำงานกะกลางคืนหรือปัจจัยอื่นๆ จึงมีแนวโน้มที่จะน้ำหนักขึ้นง่าย

what-time-is-the-body-burning-fat-most

เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงของการเผาผลาญอาหารตลอดทั้งวันโดยไม่มีผลต่อระดับกิจกรรมพฤติกรรมการบริโภคอาหารและรูปแบบการนอนหลับ นักวิจัยได้ศึกษาผู้เข้าร่วมจำนวน 7 คนในห้องปฏิบัติการที่ไม่มีหน้าต่างหรือนาฬิกา ผู้เข้าร่วมไม่สามารถเข้าถึงโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ตได้และพวกเขาได้รับตารางเวลาเมื่อพวกเขาสามารถนอนหลับตื่นขึ้นและรับประทานอาหารได้

นักวิจัยพบว่า ผู้เข้าร่วมนั้นเผาผลาญแคลอรี่ที่หยุดพักน้อยที่สุดในตอนกลางคืนทางชีววิทยาเมื่อผู้คนลดลงอุณหภูมิร่างกาย ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานสูงที่สุดประมาณ 12 ชั่วโมงในบ่ายและบ่ายทางชีวภาพ

การศึกษานี้มีขนาดเล็ก แต่ผลที่ได้จะช่วยให้เห็นถึงจังหวะการทำงานของ circadian rhythm หรือนาฬิกาชีวภาพมีผลต่อการเผาผลาญอาหาร นอกจากนี้นักวิจัยคาดการณ์ว่า การศึกษาในอนาคตจะตรวจสอบว่าการเปลี่ยนแปลงอัตราการเผาผลาญที่หยุดนิ่งช่วยให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นในกลุ่มคนที่ไม่ได้เก็บตารางการนอนหลับไว้เป็นประจำหรือไม่ อย่างไรก็ดี ทุกคนควรพยายามลดน้ำหนักหรือรักษากำหนดการตามปกติซึ่งมีความสำคัญต่อสุขภาพโดยรวม

ที่มา: You Burn the Most Calories at This Time of Day, New Study Shows โดย Samantha Lauriello, Health.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *