และนี่คือเหตุผลที่บอกว่า… คิดจะลดอ้วน อย่าพูดถึงมัน!

0

มีการกล่าวไว้ว่าการพูดคุยเรื่องการกินอาหารของแต่ละวันเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดความเครียดได้เช่นเดียวกับการพูดถึงการลดน้ำหนักของตัวเอง ใครจะไปคิดว่า “การพูดเรื่องลดน้ำหนัก” สามารถทำให้เกิดความเหนื่อยล้า ท้อแท้ได้ ซึ่งนั่นเป็นเพราะอะไร สดสวยจะพาไปทำความเข้าใจกัน

จากการวิจัย American Academy of Pediatrics ทำให้พบว่า

หากพูดถึงเรื่องการลดน้ำหนักจะทำให้เกิดการขัดต่อความเป็นจริงในการลดน้ำหนัก การพูดถึงการลดน้ำหนักกับเรื่องอาหารก็สามารถทำลายความสัมพันธ์ของอาหารกับร่างกายได้อย่างแท้จริง

do_not_talk_about_lost_weight

เพราะการที่มีคนพูดถึงน้ำหนักตัวของเพื่อนๆ ว่ารูปลักษณ์ของคุณอ้วนหรืออะไรก็ตามที่เป็นแง่ลบ จะยิ่งทำให้เรามีพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อตัวเองมากขึ้น เช่น การอดอาหาร หรือกินอาหารไม่หยุด

More-love.org ได้เปิดเผยว่า การพูดคุยเรื่องการลดน้ำหนักในครอบครัว จะส่งผลให้วัยรุ่นในบ้านมีพัฒนาการความเสี่ยงในการเครียดเกี่ยวกับการกินที่ผิดปกติด้วยนะ

หลายคนที่ประสบปัญหาเรื่องนี้จะมีความเครียดเรื่องของสุขภาพ เพราะฉะนั้นการตั้งเป้าหมายเรื่องน้ำหนักตัวอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ที่ร่างกายจะได้รับเป็นเรื่องที่อันตรายมาก การอดอาหารเพื่อให้ได้น้ำหนักตัวที่พอดีไม่ได้เกิดประโยชน์กับร่างกายเลย การตามใจปากก็ไม่ใช่เรื่องดีเข่นกัน

ดังนั้นการพูดถึงเรื่องน้ำหนักจึงไม่ใช่เรื่องที่ดีเลย เพราะมันทำให้เพื่อนๆ ไม่คำนึงถึงการกินอาหารที่มีประโยชน์ เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ได้จากการวิจัยนี้คือไม่ควรใส่ใจกับตัวเลขน้ำหนักแต่ควรคำนึงถึงการกินอาหารที่ดีและมีประโยชน์มากกว่า

หากคิดจะลดน้ำหนักจริงๆ ควรหันมาใส่ใจเรื่องการดูแลสุขภาพและการกินอาหารที่มีประโยชน์จะดีกว่า หากมีการพูดคุยเรื่องน้ำหนักในคนหมู่มาก ควรให้กำลังใจตัวเองให้มากที่สุดและไม่ควรคล้อยตามกับคำพูดของคนเหล่านั้นเพราะอาจนำพาคุณไปสู่วังวนการอดอาหารได้ด้วย เพราะฉะนั้นแล้วจึงควรสร้างความมั่นใจให้ตัวเองให้มากที่สุดแค่นี้คุณก็จะมีสุขภาพที่ดีได้แล้วละ

จะเห็นได้ว่าการพูดถึงเรื่องน้ำหนักหรือใส่ใจกับน้ำหนักมากเกินไปไม่ใช่เรื่องดีเลย เพราะฉะนั้นอย่าเครียดกับน้ำหนักมากเกินไปจะดีที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *