สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ เมื่อต้องดูแลผู้มีปัญหาทางใจ!

0

เดือนตุลาคมนี้ถือช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จึงอาจกระตุ้นอาจทำให้หลายๆ คนเกิดความรู้สึกทุกข์โศก เครียด และวิตกกังวล ฉะนั้นการการปฐมพยาบาลจิตใจจึงเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะการรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งควรทำและไม่ควรทำยามต้องดูแลผู้มีปัญหาทางใจให้คลายความเศร้าโศกในช่วงนี้ค่ะ

what-should-and-should-not-be-done-to-care-for-those-who-have-mental-problems

สิ่งที่ควรทำของผู้ให้การช่วยเหลือ

 1. ใช้น้ำเสียง ท่าทางแสดงความเป็นมิตร แสดงถึงความอบอุ่น เข้าใจ
 2. ใช้การฟังอย่างตั้งใจ แสดงความเข้าอกเข้าใจ อดทนรับฟัง หากเขายังเล่าเรื่องเดิมซ้ำๆ
 3. ยอมรับปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่รุนแรงของผู้ประสบภาวะวิกฤต
 4. เป็นตัวแทนในการติดต่อ
 5. ให้ความช่วยเหลือตามความเป็นจริงอย่างเหมาะสมหรือตามความต้องการ
 6. ทำความเข้าใจและยอมรับวัฒนธรรม ความเชื่อ ภาษาที่แตกต่าง
 7. ปฏิบัติกับเด็กด้วยความจริงใจเท่าเทียม มีศักดิ์ศรีเทียบเท่ากับผู้ใหญ่
 8. ให้ข้อมูลว่าอารมณ์ต่างๆ ที่เอ่อท่วมท้นอาจคงอยู่ไประยะเวลาหนึ่ง

 สิ่งที่ไม่ควรทำ

 1. แสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญ
 2. ใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสม เช่น เวลารักษาบาดแผลทุกอย่าง มันจะผ่านไปในไม่ช้า อย่าเสียใจ อย่าคิดมากเลย คนอื่นเขาก็เป็นอย่างนี้ เดี๋ยวก็ดีขึ้นเอง เป็นต้น
 3. แสดงความเห็นอกเห็นใจโดยมีอารมณ์ร่วมไปกับผู้ประสบภาวะวิกฤต เช่น ร้องไห้
 4. สัญญาในสิ่งที่ไม่แน่ใจว่าจะทำได้
 5. ตีตราว่าผู้ประสบภาวะวิกฤตมีอาการทางจิต
 6. ซักถามหรือให้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
 7. แยกสมาชิกครอบครัวออกจากกัน
 8. การสื่อสารทางลบ

ทั้งนี้ หากผู้รับความช่วยเหลือมีอาการไม่ดีขึ้น เช่น ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ โศกเศร้ารุนแรง มีความคิดฆ่าตัวตาย ควรรีบพาไปพบแพทย์เพื่อส่งต่อเข้าสู่กระบวนการรักษาที่เหมาะสมต่อไปค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *