ยืนยัน! ไม่พบหลักฐาน “บุหรี่ไฟฟ้า” อันตรายน้อยกว่าบุหรี่ทั่วไป

0

ยังคงสร้างความสับสนรวมถึงความเชื่อผิดๆ ให้เหล่าสิงห์อมควัน รวมถึงเหล่าวัยรุ่นผู้อยากรู้อยากลองได้เป็นอย่างดี เกี่ยวกับความเชื่อที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ทั่วไป ทั้งยังช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ได้ ล่าสุดกรมควบคุมโรคยืนยัน ไม่พบหลักฐานว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ทั่วไป หรือช่วยเลิกบุหรี่ได้

นพ.สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า…

ปัจจุบันต่างประเทศมีการรายงานพบเด็กวัยรุ่นสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 3 เท่า จากปี 2554 หรืออ้างใช้เพื่อช่วยเลิกบุหรี่ทั่วไป และประเทศไทย บุหรี่ไฟฟ้ายังเป็นที่สนใจในวัยรุ่นหลายกลุ่ม เหตุเพราะรูปลักษณ์และองค์ประกอบที่ดึงดูดใจให้หันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้า และเกิดกระแสการเลียนแบบในกลุ่มเพื่อนอย่างรวดเร็ว

จากผลสำรวจการบริโภคยาสูบในเยาวชนไทยอายุ 13-15 ปี ครั้งล่าสุดในปี 2558 สำรวจพบว่า เยาวชนชายสูบบุหรี่ไฟฟ้าถึงร้อยละ 4.7 และเยาวชนหญิงสูบบุหรี่ไฟฟ้าถึงร้อยละ 1.9 ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งเหตุมาจากความอยากรู้อยากลอง รวมถึงการสร้างค่านิยมวัยรุ่นแบบใหม่ในกลุ่มเดียวกัน ทำให้พบนักสูบหน้าใหม่เพิ่มขึ้น

confirm-no-evidence-of-electric-cigarette-less-harmful-than-the-general-cigarette

บุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายต่อสุขภาพ แม้จะมีรายงานว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่ทั่วไปกว่าร้อยละ 95 นั่นเป็นเพียงการประเมินจากผู้เชียวชาญที่ไม่มีการระบุถึงที่มา และยังพบผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับทุนจากบริษัทผู้ผลิตบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ด้วย และบางรายงานพบว่ามีอันตรายน้อยกว่า แต่ยังมีอันตรายแม้ใช้น้ำยาที่ไม่มีนิโคติน

ซึ่งอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าเป็นการเสพติดนิโคตินที่มีความเข้มข้นกว่าบุหรี่ทั่วไป

ซึ่งมีอำนาจเสพติดสูงเทียบเท่าเฮโรอีน สารพิษของบุหรี่ไฟฟ้ามีมากกว่า 250 ชนิด และกว่า 70 ชนิดเป็นสารก่อมะเร็ง และยังมีสารพิษอีกมากที่ผู้เชี่ยวชาญกำลังศึกษาเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพ โดยสถานการณ์การบริโภคยาสูบในประเทศไทยล่าสุด ปี 2559 พบว่าประชากรตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป มีจำนวน 54.8 ล้านคน สูบบุหรี่ร้อยละ 19.9 ซึ่งยังถือเป็นตัวเลขที่สูง

ในเมื่อมีข้อมูลชี้ให้เห็นถึงโทษของบุหรี่ไฟฟ้าแล้ว ควรตระหนักถึงอันตรายต่อสุขภาพเมื่อสูบบุหรี่และต้องรู้เท่าทันกลยุทธ์ของบริษัทผู้ผลิต รวมทั้งการให้ข้อมูลที่บิดเบือนถึงผลกระทบต่อสุขภาพด้วยนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *