ทุกช่วงวัยใช้สื่อโซเชียลมากขึ้น ทำสุขภาพพังไม่รู้ตัว

0

ปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆ มีความเจริญก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการเข้ามาของอินเตอร์เน็ตที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนทำให้ ณ ตอนนี้ใครๆ ก็สามารถเข้าถึงสื่ออินเตอร์เน็ตได้อย่างง่ายดาย แม้สื่อนี้จะมีประโยชน์ แต่หากใช้อย่างไม่เหมาะสมก็อาจนำมาซึ่งโทษได้ โดยเฉพาะผลกระทบต่อสุขภาพ

ข้อมูลจาก พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ระบุว่า เนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคสื่อเปลี่ยนวิถีชีวิต ประชาชนทุกคนคือผู้ผลิตและผู้ใช้สื่อ สมาร์ทโฟนคือศูนย์กลางของสื่อยุคดิจิทัล โดยเฉพาะเด็กไทยอายุ 6-14 ปี ใช้อินเทอร์เน็ตในอัตราสูงขึ้นต่อเนื่องถึงร้อยละ 61.4 ในปี 2559 สูงขึ้นจากร้อยละ 58 ในปี 2558

all-ages-use-more-social-media-that-affects-on-health

โดยเยาวชนมีโอกาสเข้าถึงสื่อไม่ดีมากกว่าสื่อดี เนื่องจากการสำรวจพบว่าในช่วงเวลาสำหรับเด็ก

  • มีการเผยแพร่สื่อที่ปรากฏเนื้อหาความรุนแรงถึงร้อยละ 57
  • มีเนื้อหาและการใช้ภาษาส่อทางเพศและหยาบคายถึงร้อยละ 53
  • ร้อยละ 9 ตอกย้ำอคติ/การเลือกปฏิบัติ เช่น ขาวกว่าก็ชนะได้ อีกด้วย

ปัจจุบันสื่อส่งผลกระทบต่อประชาชนแต่ละช่วงวัย โดยเฉพาะเด็กเยาวชน จากผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2560 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า

เด็กและเยาวชนได้รับผลกระทบจากสื่อออนไลน์ทั้งด้านการเรียน สุขภาพ บางคนเข้าสู่ภาวะติดอินเทอร์เน็ต และร้อยละ 29 เคยถูกคุกคามทางเพศผ่านโซเชียลมีเดีย

แล้ววัยทำงานส่งผลยังไงบ้าง?

ขณะที่วัยทำงานใช้อินเตอร์เน็ตเฉลี่ย 7 ชั่วโมง เข้าสู่ภาวะเนือยนิ่ง ส่งผลต่อสุขภาพโดยเฉพาะโรคออฟฟิศซินโดรม สร้างสังคมก้มหน้า และความสัมพันธ์แบบเสมือน

ผู้สูงอายุก็ไม่น้อยไปกว่ากัน

ผู้สูงอายุ 75% ใช้สื่อโซเชียลมีเดีย โดยไม่รู้เท่าทัน มีสัดส่วนการส่งต่อภาพไม่เหมาะสมโดยไม่ตรวจสอบสูงถึงร้อยละ 30


ฉะนั้น เพื่อป้องกันสุขภาพพังจากการเสพสื่ออินเตอร์เน็ตมากเกิดไป จึงไม่อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือก้มหน้าเล่นมือถือนานจนเกินไป ควรพักออกจากหน้าจอ 5 นาที ทุกๆ หนึ่งชั่วโมง ปรับท่านั่งให้เหมาะสม เช่น ควรนั่งหลังตรงและระดับสายตาอยู่สูงกว่าขอบบนของจอภาพประมาณ 4 นิ้ว รวมถึงควรออกกำลังกาย เช่น กำมือ คลายมือ นวดไหล่ ต้นคอ ยืดแขน ลุกขึ้นยืนขยับตัวเป็นระยะๆ

ในส่วนของเด็กและผู้สูงอายุอาจเสี่ยงต่อการถูกมิจฉาชีพหลอกได้ง่าย ฉะนั้น คนในครอบครัวควรช่วยกันเป็นหูเป็นตา รวมถึงหาเวลามากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *