6 ขั้นตอนทำความสะอาดฟื้นฟู “บ้าน” หลังพ้นน้ำท่วม

0

ขณะนี้มีจังหวัดที่สถานการณ์น้ำท่วมได้ลดลงและกำลังกลับคืนสู่สภาวะปกติ สิ่งแรกที่ผู้ประสบภัยควรทำคือ การทำความสะอาดบ้านเรือนและบริเวณบ้าน เพราะน้ำท่วมจะพัดพาสิ่งสกปรกจากทุกสารทิศ ส่งผลให้เกิดการหมักหมม ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดโรคที่เกิดจากน้ำเป็นสื่อ เช่น อุจจาระร่วง บิด อหิวาตกโรค ได้

6 ขั้นตอนการฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือน หลังพ้นวิกฤตน้ำท่วม

6-steps-to-clean-up-the-home-after-the-flood

โดยกรมอนามัย

  1. ตรวจดูระบบไฟฟ้า ต้องไม่เปียกชื้นและพร้อมใช้งาน หากชำรุดให้เปลี่ยนใหม่เพื่อความปลอดภัย
  1. สำรวจความเสียหายของตัวบ้านและบริเวณบ้านเรือน
  1. เตรียมอุปกรณ์ ถุงดำ แปรงถูพื้น สำหรับเก็บกวาดทำความสะอาด คัดแยกเศษวัสดุและขยะประเภทต่างๆ ใส่ถุงดำเพื่อรอนำไปกำจัด และให้ระวังสัตว์มีพิษ เช่น ตะขาบ งู ขณะทำความสะอาดบ้านเรือน
  1. ล้างทำความสะอาดทันทีหลังน้ำลด โดยใช้ผงซักฟอกผสมน้ำราดในบริเวณที่จะทำความสะอาดใช้แปรงขัดถูคราบสกปรกออกให้หมดหรือออกให้ได้มากที่สุด และอาจใช้น้ำหมักชีวภาพหรืออีเอ็มช่วยกำจัดคราบสกปรกและกลิ่นเหม็น
  1. ดูแล ปรับปรุงห้องครัว ภาชนะอุปกรณ์ต่างๆ เช่น จาน ชาม เขียง หม้อ ชั้นวางของ ตู้กับข้าว ต้องดูว่าใช้ การได้หรือไม่ หากยังอยู่ในสภาพใช้งานได้ให้นำมาขัด ล้างทำความสะอาด ตากแดดให้แห้งก่อนเก็บ หากเขียงเป็นรา แม้เช็ดล้างแล้วยังมีเชื้อราติดอยู่ ต้องทิ้ง เพื่อป้องกันเชื้อราปนเปื้อนในอาหาร
  1. ทำความสะอาดห้องส้วม โดยชำระล้างทำความสะอาดให้ทั่วถึงทั้งบริเวณพื้น ฝาผนังห้องส้วม โถส้วมและอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องส้วม โดยใช้น้ำผสมผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาดขัด ล้างและเช็ดวัสดุอุปกรณ์ให้สะอาด ในกรณีที่ส้วมเต็มหรืออุดตัน ให้ใช้น้ำหมักชีวภาพเทราด ลงในคอห่านหรือโถส้วม เพื่อย่อยสลายสารอินทรีย์และสิ่งปฏิกูลทำให้กลิ่นและแก๊ส ที่เกิดจากการหมักในบ่อเกรอะลดลง

ทั้งนี้ ขณะล้างทำความสะอาดบ้านเรือน ผู้ล้างควรสวมหน้ากากอนามัยหรือผ้าปิด และควรสวมถุงมือ และหมั่นล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้งหลังทำความสะอาดบ้านเรือน เพื่อลดการแพร่กระจายของโรคค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *