“อาหารโปรตีนสูง” ทำเสี่ยงโรคหัวใจวายเพิ่มขึ้น?

0

ผู้ชายวัยกลางคน หากกินอาหารที่มีโปรตีนปริมาณสูง จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจวายสูงกว่าคนที่กินโปรตีนน้อยลงตามการวิจัยใหม่ของ Circulation: Heart Failure, American Heart Association Journal

heart_failure_protein-2

ถึงแม้ว่าปัจจุบัน การกินอาหารที่มีโปรตีนสูงนั้นจะเป็นนิยมในกลุ่มของคนลดน้ำหนักหรือเน้นกินอาหารเพื่อสุขภาพ แต่ว่าก็มีงานวิจัยที่บอกถึงผลเล็กน้อยที่โปรตีนอาจทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวในผู้ชาย

“ผู้คนมักคิดว่าเราจะได้ประโยชน์จากการกินโปรตีนสูงๆ แต่ทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีทั้งประโยชน์และโทษด้วยเหมือนกัน ก่อนหน้านี้มีการศึกษาค้นพบการเชื่อมโยงระหว่างอาหารที่มีโปรตีนสูง โดยเฉพาะจากสัตว์นั้น เพิ่มความเสี่ยงของโรคเบาหวานประเภทสองได้ด้วยเหมือนกัน”

Dr.Jyrki Virtanen ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านระบาดวิทยาทางโภชนาการของมหาวิทยาลัย Eastern Finland ในเมือง Kuopio ได้กล่าวเพิ่มเติม (เพิ่มเติม: รู้จัก “ภาวะหัวใจล้มเหลว” ได้จากบทความนี้ “ภาวะหัวใจล้มเหลว” ภัยใกล้ตัวคนไทย) สำหรับการวิจัยดังกล่าวนั้น ศึกษากลุ่มคนกว่า 2,441 คน อายุระหว่าง 42-60 ปี และใช้เวลาในการติดตามผลนานถึง 22 ปี พบว่า…

heart_failure_protein-1

มีผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว 334 ราย และ 70% ได้กินโปรตีนที่มาจากสัตว์  27.7% กินโปรตีนจากพืช ทั้งนี้ นักวิจัยกล่าวว่าเฉพาะโปรตีนจากปลาและไข่เท่านั้นที่ไม่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว

และเนื่องจากเป็นรายงานการศึกษาครั้งแรกที่รายงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโปรตีนและความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวจึงจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติม ตามการชี้แจงของนักวิจัย

ที่สุดของการดูแลสุขภาพ เพื่อนๆ ต้องเลือกอาหารที่มีประโยชน์ในปริมาณที่พอดี ออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3-4 วัน นอนหลับให้ได้คุณภาพจะดีที่สุด

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *