งานวิจัยเผย น้ำหนักเกินเสี่ยง “โรคซึมเศร้า” มากกว่า

0

งานวิจัยใหม่ที่เผยแพร่ใน University of South Australia และ University of Exeter ในสหราชอาณาจักรพบว่า หลักฐานที่สำคัญที่สุดคือโรคอ้วนทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าแม้ในกรณีที่ไม่มีปัญหาสุขภาพอื่นๆ ร่วมด้วยก็ตาม!

research-reveals-excess-weight

งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติระบาดวิทยาแสดงให้เห็นว่าผลกระทบทางด้านจิตใจของการมีน้ำหนักเกินทำให้เกิดภาวะซึมเศร้ามากกว่าโรคที่เกี่ยวข้อง เช่น โรคเบาหวาน

  • นักวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจาก UK Biobank กว่า 48,000 คนที่มีภาวะซึมเศร้าเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมกว่า 290,000 คนที่เกิดระหว่างปี 1938 ถึงปี 2514 ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลทางการแพทย์และทางพันธุกรรม เป็นข้อมูลโรงพยาบาลและมีการรายงานติดตามผลถูกนำมาใช้เพื่อระบุว่าผู้คนมีภาวะซึมเศร้าหรือไม่

ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพพรีซิชั่นของออสเตรเลียศาสตราจารย์ Elina Hypponen จาก UniSA ผู้ร่วมวิจัยกล่าวว่า ทีมวิจัยได้ใช้วิธีการทางพันธุกรรมเพื่อการวิจัยของกลุ่มคนดังกล่าว ศาสตราจารย์ Hypponen กล่าวว่า

เราแยกองค์ประกอบทางจิตวิทยาของโรคอ้วนออกจากผลกระทบของปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับโรคอ้วนโดยใช้ยีนที่เกี่ยวข้องกับดัชนีมวลกาย (BMI) แต่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานน้อยลง ยีนเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าเป็นยีนที่สัมพันธ์กับค่าดัชนีมวลกายและโรคเบาหวานที่สูงขึ้นซึ่งแสดงให้เห็นว่า การมีภาวะน้ำหนักเกินทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าทั้งที่มีและไม่มีปัญหาด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในผู้หญิง

research-reveals-excess-weight-depression-is-more-1

อนึ่ง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า มีคนไทยถึง 1.5 ล้านคน ที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ซึ่งเป็นสถิติที่สูงขึ้นสี่แสนรายจากสถิติปี 2557 หรือร้อยละ 36 ในรอบสามปี ดังนั้นนี่จึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยครับเพื่อนๆ  เริ่มต้นลดอ้วนได้ที่นี่ “หมวดบทความลดน้ำหนัก”

ที่มา: ‘Strongest evidence yet’ that being obese causes depression โดย University of South Australia, Sciencedaily.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *