“ภาวะแทรกซ้อนที่เล็บและเท้า” ในผู้เป็นเบาหวานป้องกันได้ ถ้าใส่ใจ!

0

สภาพอากาศร้อนชื้น มีฝนตกบ่อยครั้งในช่วงนี้ ทำให้ต้องระวังสุขภาพเป็นพิเศษ เพราะเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่าย หนึ่งในนั้นคือ  การดูแลทำความสะอาดเท้าหลังลุยน้ำ เพื่อป้องกันอับชื้นและเชื้อรา ยิ่งในรายที่เป็นผู้ป่วยเบาหวาน งานนี้ต้องระวังเป็นเท่าตัว เพราะอาจเกิด “ภาวะแทรกซ้อนที่เล็บและเท้า” ได้

ข้อมูลจาก นางจุภาภรณ์ กังวานภูมิ พยาบาลชำนาญการพิเศษเล็บและเท้า ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อกรุงเทพ รพ.กรุงเทพ ระบุว่า…

โรคเบาหวาน ซึ่งเป็นโรคเรื้อรังและก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพและก่อให้เกิดปัญหาหลายระบบในร่างกาย เช่น ตา ไต หัวใจ และหลอดเลือดแดง เป็นต้น แต่เราสามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ได้ด้วยการควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย และพบแพทย์พร้อมทั้งรับประทานยาตามแผนการรักษาของแพทย์

สิ่งที่ควรระวังอีกอย่างหนึ่ง คือ การดูแลเล็บและเท้า ของผู้เป็นเบาหวาน เนื่องจากช่วงฤดูฝนนี้ฝนตกบ่อยและมีพื้นที่เปียกน้ำและชื้นแฉะทั้งบริเวณบ้านและนอกบ้าน ผู้เป็นเบาหวานอาจเดินเหยียบน้ำโดยไม่ได้ระมัดระวัง บางครั้งเป็นน้ำขังที่สกปรกทำให้เล็บและเท้าเปรอะเปื้อนโดยไม่ได้ดูแลและกลับมาทำความสะอาดและเช็ดเท้าให้แห้ง สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการติดเชื้อและเป็นแผลบริเวณเล็บและเท้าได้

nail-and-foot-complications-in-people-with-diabetes

ภาวะแทรกซ้อนที่เล็บและเท้าของผู้เป็นเบาหวานเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้สูญเสียคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะจากการสูญเสียอวัยวะส่วนนิ้วและเท้า ซึ่งเกิดจากกลุ่มอาการที่เกิดจากภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังที่เส้นประสาท (Diabetic Neuropathy) ทำให้มีอาการชาและเกิดภาวะขาดเลือด (Arterrial Insufficiency) ทำให้เลือดและออกซิเจนมายังอวัยวะในส่วนปลายได้ไม่ดีจึงทำให้เกิดแผลที่เล็บและเท้า

วิธีการป้องกัน ในช่วงฤดูฝนควรหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำหรือลุยโคลน หากจำเป็นให้ใส่รองเท้าบูทหรือรองเท้าหุ้มส้นเพื่อป้องกันไม่ให้เท้าเปียก ทำความสะอาดเล็บและเท้าด้วยสบู่อ่อนๆ ธรรมดาและเช็ดเท้าให้แห้ง โดยเฉพาะบริเวณซอกนิ้วเท้าเพื่อป้องกันการอับชื้นหรือเชื้อรา นอกจากนี้ ควรตรวจดูบริเวณซอกนิ้วเท้า หลังเท้า และฝ่าเท้า ว่ามีอาการผิดปกติหรือไม่ หากผิดปกติให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษา รวมถึงตัดเล็บเท้าลักษณะปลายตรงและให้สั้นพอประมาณโดยไม่ตัดเข้ามุมเล็บเพื่อป้องกันการเกิดเล็บขบ

ทั้งนี้ ผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานควรมีญาติ หรือพยาบาลเป็นผู้ตัดเล็บให้ เนื่องจากผู้ป่วยเบาหวานมักมีสายตามัวลงทำให้ขาดความแม่นยำในการตัดเล็บ ซึ่งส่งผลทำให้เกิดแผลที่เล็บและเท้าได้ค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *