วิธีดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวาน ป้องกันการตัดขา-หลอดเลือดตีบ

0

ปัจจุบัน “โรคหลอดเลือดหัวใจ” กลายเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของผู้คนทั่วโลกรวมทั้งในไทย ทั้งนี้สาเหตุที่สำคัญประการหนึ่ง คือภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคเบาหวาน ซึ่งพบบ่อยในผู้ป่วยเบาหวานที่ป่วยมานาน และมีการควบคุมโรคได้ไม่ดีพอ ฉะนั้นการดูแลผู้ป่วยเบาหวานจึงเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจ!!

โรคเบาหวาน” หมายถึงภาวะที่ร่างกายมีน้ำตาลในเลือดสูงจนเป็นเหตุให้การทำงานของเซลล์ผิดปกติไป และสร้างความเสียหายแก่ผนังหลอดเลือด จึงไม่แปลกที่ผู้ป่วยเบาหวานจะมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดมากกว่าคนปกติ เพราะการที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานาน ทำให้ผนังหลอดเลือดแดงเกิดความผิดปกติและเสื่อมสภาพลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเพราะการอักเสบ หลอดเลือดตีบแคบลง หรือการที่หลอดเลือดสูญเสียความยืดหยุ่น

how-to-care-for-diabetic-foot-prevent-leg-cysts-stroke

ข้อมูลจากโครงการวิจัยเรื่องภาระและระบบการดูแลโรคหลอดเลือดส่วนปลายโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) พบว่า…

ผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นโรคหลอดเลือดส่วนปลายมักพบปัญหา 2 อย่างคือ หลอดเลือดตีบและเส้นประสาทเสื่อม ทำให้เกิดแผลและติดเชื้อได้ง่าย และเมื่อเลือดมาเลี้ยงไม่พอ แผลก็จะไม่หาย จนนำไปสู่การรักษาที่ต้องตัดส่วนที่เน่าเสียออกไป

โดยผู้ป่วยเบาหวานที่มีโรคหลอดเลือดส่วนปลายด้วย มักมีโอกาสเสียชีวิตใน 3 ปี โดยร้อยละ 56.5 เสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือด

บัญญัติ 10 ประการ เพื่อป้องกันการตัดขา-หลอดเลือดตีบในผู้ป่วยเบาหวาน

  1. ล้างเท้าทุกวัน
  2. ตรวจเท้าทุกวัน
  3. ทาครีมหรือน้ำมันมะกอกที่เท้าเป็นประจำ
  4. ดูแลผิวหนังและตัดเล็บให้สะอาดอยู่เสมอ
  5. ใส่ถุงเท้าก่อนใส่รองเท้าทุกครั้ง
  6. ใส่รองเท้าตลอดเวลาแม้จะอยู่ในบ้าน
  7. ตรวจสอบภายในรองเท้าก่อนสวมทุกครั้ง
  8. ใช้รองเท้าที่เหมาะสมกับเท้า
  9. หลีกเลี่ยงการแช่เท้าในน้ำหรือสารที่มีปฏิกิริยากับผิวหนัง
  10. ออกกำลังกายเท้าเพื่อให้เท้าแข็งแรงอยู่เสมอ เช่น การฝึกใช้เท้าขยำหนังสือพิมพ์

การดูแลร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงอยู่เสมอ รวมถึงดูแลเรื่องเท้าตามบัญญัติข้างต้น ก็จะช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานมีชีวิตที่ยืนยาวและลดความเสี่ยงของโรคแทรกซ้อนต่างๆ ได้ค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *