“กระเพาะปัสสาวะอักเสบ” ปล่อยเรื้อรัง ระวังลุกลามเป็น “โรคไต”

0

อีกหนึ่งอาการเจ็บป่วยยอดฮิตของเหล่าสุภาพสตรี สำหรับ “กระเพาะปัสสาวะอักเสบ” โดยโรคนี้พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย โดยเฉพาะ ผู้สูงอายุ ผู้ที่กลั้นปัสสาวะนาน และผู้ที่ดื่มน้ำน้อย หากพบอาการปัสสาวะบ่อย ครั้งละน้อยๆ ปวด เบ่ง แสบ ปัสสาวะเป็นเลือด ขุ่น มีกลิ่นผิดปกติ มีไข้ อย่าปล่อยให้เป็นเรื้อรังเพราะอาจส่งผลให้เกิด “โรคไต” และอาจลุกลามถึงขั้นเสียชีวิตได้

“กระเพาะปัสสาวะอักเสบ” (Cystitis)

เกิดจากกระเพาะปัสสาวะติดเชื้อแบคทีเรีย เหตุที่พบโรคนี้ในผู้หญิงมากกว่าชาย โดยเฉพาะในช่วงอายุ 20-50 ปี เนื่องจากท่อปัสสาวะของผู้หญิงสั้นกว่าผู้ชาย เชื้อโรคบริเวณปากท่อปัสสาวะ จึงเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะได้ง่ายกว่า อีกทั้งปากท่อปัสสาวะของผู้หญิงยังเปิดออกสู่ภายนอกในบริเวณใกล้กับช่องคลอดและทวารหนัก จึงมีโอกาสติดเชื้อทั้งจากช่องคลอดและจากทวารหนัก

cystitis-to-be-kidney-disease

เชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของกระเพาะปัสสาวะอักเสบมีหลายชนิด ประมาณร้อยละ 75-95 เกิดจากเชื้ออีโคไล มีทั้งจากการอักเสบเฉียบพลัน รักษาหายได้ภายใน 2-3 สัปดาห์ หรือจากการอักเสบเรื้อรัง ซึ่งมักมีอาการอักเสบเป็นๆหายๆเรื้อรัง มีอาการรุนแรงน้อยกว่าการอักเสบเฉียบพลัน

กลุ่มเสี่ยงของโรคนี้ คือ…

  • ผู้ที่กลั้นปัสสาวะนาน ส่งผลให้ปัสสาวะแช่ค้าง เชื้อโรคในปัสสาวะจึงเจริญเติบโตได้ดี
  • ผู้สูงอายุ เพราะสุขอนามัยบริเวณอวัยวะเพศไม่ดี และไม่ค่อยเคลื่อนไหวร่างกาย
  • ผู้ที่ดื่มน้ำน้อย ส่งผลให้ไม่ค่อยได้ปัสสาวะ ปัสสาวะจึงแช่ค้าง เชื้อโรคในปัสสาวะจึงเจริญได้ดี

อาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ คือ ปัสสาวะบ่อย ครั้งละน้อยๆ ปวด เบ่ง แสบ โดยเฉพาะตอนสุดปัสสาวะ ปัสสาวะเป็นเลือด หรือตรวจพบเม็ดเลือดแดงได้จากการตรวจปัสสาวะ ปัสสาวะขุ่นหรืออาจเป็นหนอง มีกลิ่นผิดปกติปวดท้องน้อยมีไข้ซึ่งมีได้ทั้งไข้สูงและไข้ต่ำ

บางครั้งอาจมีสารคัดหลั่งบริเวณอวัยวะเพศร่วมด้วย ผลข้างเคียงจากกระเพาะปัสสาวะอักเสบ คือ การลุกลามเป็นการอักเสบของไต ซึ่งเมื่อเรื้อรังอาจส่งผลให้เกิดโรคไตเรื้อรังได้ หรือเมื่อการอักเสบติดเชื้อรุนแรง อาจลุกลามเป็นการอักเสบติดเชื้อในกระแสโลหิต ซึ่งทั้งสองกรณีเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตได้

ฉะนั้นหากสงสัยว่ามีอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบควรรีบไปพบแพทย์ และควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *