สิงห์อมควันระวัง “โรคซีโอพีดี” มาเยือนไม่รู้ตัว!!

0

“โรคซีโอพีดี” (COPD- Chronic obstructive pulmonary disease)

หรือ “โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง”หมายถึงกลุ่มของโรคที่เกิดอาการอุดกั้นในระบบทางเดินหายใจส่วนล่างอย่างถาวรจากการเปลี่ยนแปลงของหลอดลมหรือเนื้อปอดจนเกิดอาการหลอดลมตีบแคบหรือตันลง

copd

“โรคซีโอพีดี”เป็นหนึ่งในโรคฮิตที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุและพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงสาเหตุสำคัญของโรคคือ การสูบบุหรี่

โดยโรคนี้ประกอบไปด้วยโรค 2 ชนิดย่อยคือ โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังและโรคถุงลมโป่งพอง  โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังนั้นผู้ป่วยจะมีอาการไอและมีเสมหะเรื้อรังเป็นๆหายๆอย่างน้อยปีละ 3 เดือนและเป็นอย่างน้อย 2 ปีติดต่อกัน

ส่วนโรคถุงลมโป่งพองนั้นเกิดจากถุงลมโป่งพองตัวออกทำให้การแลกเปลี่ยนก๊าซผิดปกติไป ถุงลมบริเวณปลายท่อหลอดลมฝอยส่วนปลายมีลักษณะพองโตกว่าปกติ และเกิดภาวะทำลายถุงลมร่วมด้วย โดยปราศจากพังผืดมาแทนที่โดยทั่วไปเรามักพบ 2 โรคนี้เกิดร่วมกัน

ในช่วงที่เป็นระยะแรกๆ ของ“โรคซีโอพีดี” จะไม่มีอาการ แต่ถ้าปอดถูกทำลายมากขึ้นจะเริ่มมีอาการ ได้แก่ ไอ มีเสมหะ หายใจลำบาก หอบเหนื่อยง่าย ต้องออกแรงหายใจมากขึ้น โดยเฉพาะเวลาที่อาการกำเริบ รวมถึงอาจมีเสียงหายใจดังวีดขณะหายใจเข้า

รวมถึงอ่อนเพลียเนื่องจากต้องออกแรงเพิ่มในการหายใจ และต้องใช้กล้ามเนื้ออื่น เช่น กล้ามเนื้อคอ หน้าท้อง ไหล่ ช่วยในการหายใจ เมื่ออาการกำเริบมากขึ้นผู้ป่วยจะทำกิจกรรมต่างๆได้น้อยลงบางรายแค่นอนเฉยๆ ก็เหนื่อยแล้ว

กลุ่มเสี่ยงที่จะเป็น“โรคซีโอพีดี”ได้แก่คนที่สูบบุหรี่ ยิ่งจำนวนของบุหรี่ที่สูบมากและสูบมานานหลายปี ก็มีโอกาสเกิดโรคนี้ได้มาก

โดยคนที่สูบบุหรี่ 100 คนจะเป็นโรคนี้ประมาณ 50 คน นอกจากนี้ผู้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่เอง แต่ได้รับควันบุหรี่จากผู้อื่น ติดต่อกันเป็นเวลานานๆก็มีโอกาสเกิดโรคได้เช่นกัน,การทำงานบางประเภทที่มีการหายใจเอาละอองสารเคมีบางอย่างเป็นปริมาณมากและติดต่อกันเป็นเวลานานๆ เช่น การทำงานในเหมืองถ่านหิน งานอุตสาหกรรมสิ่งทอจากฝ้าย งานเชื่อมโลหะ รวมไปถึงการสูดเอาควันที่เกิดจากการใช้ฟืนหุงหาอาหาร การสูดดมควันพิษจากมลภาวะต่างๆ ก็เสี่ยงที่จะเกิดโรคนี้ได้เช่นกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *