กระทรวงสาธารณสุขเผย ไทยเสี่ยง “ไข้หวัดนก” ระบาด

0

หลังจากเคยระบาดในบ้านเราเมื่อประมาณช่วงปี 2547-2548 การตื่นตัวเกี่ยวกับ “โรคไข้หวัดนก” ก็ดูจะค่อย ๆ ซาไปในสังคมไทย แต่ ณ ตอนนี้ ดูเหมือนว่าทุกคนจะมัวนิ่งเฉยไม่ได้แล้ว เพราะล่าสุดกระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดเผยข้อมูลที่ชวนสะพรึงว่า ประเทศไทยมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้หวัดนก

“ไข้หวัดนก” (Avian influenza, Bird flu)

เป็นโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์หนึ่งที่เกิดในสัตว์ปีก ที่สำคัญ คือ นก ไก่ เป็ด และสามารถระบาดในหมู่สัตว์ปีกเหล่านี้ได้ ที่น่ากลัวคือ สามารถติดต่อสู่คนได้ในทุกวัยโดยอาการของโรคจะมีความคล้ายคลึงกับไข้หวัดใหญ่คือ ไข้สูง ปวดศีรษะ เจ็บคอ อ่อนเพลีย ปวด เมื่อยตัว มีน้ำมูกใส น้ำมูกไม่มาก และเมื่อรุนแรงจะมีการติดเชื้อในปอด ปอดบวม อาจติดเชื้อในสมอง และเสียชีวิตได้

Ill woman holding thermometer

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้เปิดเผยข้อมูลกรณีการระบาดของโรคไข้หวัดนกว่า ประเทศไทยมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้หวัดนก เนื่องจากยังคงพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกในประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาคใกล้เคียง

ทั้งนี้ สาเหตุมาจาก….

  1. การเลี้ยงสัตว์ปีก ในพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน หรือ การเคลื่อนย้ายเข้าสู่ประเทศ
  2. ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิตที่มีสัตว์ปีกหลายชนิดอยู่รวมกัน เช่น เป็ด ไก่ และ นก
  3. กิจกรรมการชนไก่ในหลายพื้นที่ มีความเสี่ยงที่เกิดการติดเชื้อในสัตว์ปีกและผู้เลี้ยงไก่จากการสัมผัสดูแลไก่
  4. การเลี้ยงสัตว์อย่างหนาแน่น การเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง และ สัตว์ปีกเลี้ยงหลังบ้าน
  5. ฟาร์มเลี้ยงไก่ที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพของฟาร์มที่ดี หรือการเลี้ยงระบบเปิดอาจติดต่อผ่านทางนกธรรมชาติได้ รวมถึงการเคลื่อนย้ายของนกอพยพจากซีกโลกเหนือไปยังซีกโลกใต้ ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในทางผ่านของเส้นทางอพยพ

การป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดนกในคนสามารถทำได้โดยการบริโภคอาหารที่ปรุงสุก ไม่ว่าจะเป็นเนื้อ หรือไข่ เพื่อให้ความร้อนได้ทำลายเชื้อเหล่านั้น ที่สำคัญควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ป่วย หรือสัตว์ตาย หรือบริเวณที่อาจปนเปื้อนเชื้อ, หมั่นล้างมือเป็นประจำเพื่อฆ่าเชื้อโรค และสามารถป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดนกได้

ผู้ที่มีไข้สูง และมีประวัติสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตาย ให้รีบไปพบแพทย์ทันที หากพบสัตว์ปีกตายผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

อย่ามองว่าเป็นเรื่องไกลตัว โรคไข้หวัดนกอันตรายกว่าที่คุณคิด หากติดเชื้อไข้หวัดนกแล้วมีโอกาสเสียชีวิตถึงร้อยละ 70-80 ซึ่งส่วนมากจะเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวในวันที่ 9-10 หลังมีอาการป่วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *